Neuropsykiatrinen valmennus – apua ja tukea opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan.

Sotek-säätiön tarjoama nepsy- eli neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, joilla on vaikeuksia selvitä jokapäiväisen elämän haasteista. Nepsy-valmennus ei vaadi lääkärin tekemää diagnoosia, vaan se on tarkoitettu kaikille, joiden voidaan ajatella siitä hyötyvän.
 
Nepsy-valmennuksesta voi olla hyötyä silloin, kun esimerkiksi neuropsykiatrinen oireilu, ADHD, Asperger tai muu autismikirjon häiriö vaikeuttaa arjen- ja elämänhallintaa. Valmennuksesta voivat hyötyä myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä muut henkilöt, joilla on syystä tai toisesta arjenhallinnan ja oman toiminnan ohjaamisen vaikeuksia.
 
Keskeinen asia valmennuksessa on elämänhallinnan ja arjen sujumisen tukeminen. Valmennuksen tavoitteena on asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen sekä uusien käyttäytymismallien löytäminen ristiriitatilanteisiin.
 
Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Tavoitteet, aikataulutus ja toimintatavat suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Tausta-ajatuksena on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, joka edistää myönteisellä tavalla ohjattavan käsitystä omasta itsestään ja kyvyistään.
 
Neuropsykiatrista valmennusta tarjotaan myös perheille, joissa jollakin perheenjäsenellä on neuropsykiatrinen erityisvaikeus. Valmentaja auttaa perhettä löytämään keinoja ja toimintamalleja arkeen.
 
Ota yhteyttä ja kysy lisää Sotekin neuropsykiatrisilta valmentajilta:
 
Kati Kurtti
044 777 0361
 
Minna Labbas
044 777 0366
 
Olli Laakso
044 777 0371

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi