Tartu työhön, löydä rytmi arkeen.

 Työttömyys voi kohdata kenet tahansa ja paluu työelämään voi olla hankalaa.
Me olemme täällä sinua varten. Jotta voisit saada arjesta otteen, löytäisit vahvuutesi ja väylän työllistymiseen.
Ota rohkeasti yhteyttä, niin voimme etsiä juuri sinulle sopivimmat keinot siirtyä työelämään.
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi

 


Ohjautuminen
 
 
Sotek-säätiön jakso 6–12 kk (+12 kk)
 

TE-palvelut

››

Palkkatukityö/Työkokeilu

››

Jatkopolku

TE-toimisto
Työvoiman palvelukeskus VÄYLÄ
  Goodwill-kierrätysmyymälät, Puuosasto, Metalliosasto,
Kokoonpano-osasto,
Sotek-Service, Kahvila Lime,
Sunila, Remppa
 
 
Työ avoimilta työmarkkinoilta
Koulutus
Mahdollinen eläke
Muu toimenpide


Apua työllistymiseen, mielekästä tekemistä arkeen.

Voimme tarjota sinulle monia erityyppisiä palveluja työllistymisen edistämiseksi. Työllistämistuen lisäksi tarjoamme määräaikaisia työpaikkoja eri toimialoilta. Näissä työtehtävissä voit parantaa tai palauttaa ammatillista osaamistasi. Halutessasi voit myös kokeilla uusia työtehtäviä eri toimialoilta. Toimenkuvia ovat mm. puun- ja metallin työstö, kierrätys, rakentaminen, kahvilatoiminta ja ompelu sekä keittiöapulaisen, autonkuljettajan, siistijän, myyjän, varastomiehen ja työvalmentajan apulaisen työtehtävät.
 
Työllistymiskysymyksissä sinua palvelevat työvalmentajat, yksilövalmentajat ja työhönvalmentajat. He auttavat sinua varsinaisen työpaikan etsimisessä.
 
Sotek-säätiön palveluihin ohjaudutaan pääsääntöisesti TE-palveluiden kautta. Jos kiinnostuit palkkatuki- tai työkokeilujaksosta Sotek-säätiöllä, ota yhteyttä TE-toimiston virkailijoihin ja kerro heille toiveistasi työllistyä Sotekin toimipisteisiin. TE-toimiston virkailija käynnistää käytännön toimet ja sopii sinulle tapaamisen Sotek-säätiön työtä ohjaavien henkilöiden kanssa. Tapaamisessa sovitaan työn aloittamisajankohta sekä työtehtävä.
 

Työllistämisvalmennus

Sotek-säätiön jaksossa olet oikeutettu työllistämisvalmennuspalveluihin. Työllistämisvalmennukseen kuuluu työskentelyn lisäksi työvalmennusta ja yksilövalmennusta. Työvalmennuksessa työskentelyäsi tuetaan, ohjataan ja työtaitojasi kartoitetaan sekä kehitetään. Yksilövalmennus tukee työvalmennusta. Tapaamiset yksilövalmentajan kanssa ovat kahdenkeskisiä. Tavoitteena on tukea ja lisätä elämänhallintaasi, kartoittaa toimintakykyäsi ja työelämävalmiuksiasi. Yksilövalmentaja auttaa sinua etenemään Sotek-säätiön sisällä ja suunnittelee jakson päättymisvaiheessa kanssasi mielekkään jatkopolun.
 
Hyppää takaisin työelämään, ota rohkeasti yhteyttä: Palvelupäällikkö Marjo Jokipii,
044 777 0373
 

Avain Askel

Haluatko saada avaimet avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen siirtymistä varten työelämävalmiuksiasi ja osaamistasi kehittämällä sekä uraohjauksen avulla? Avain Askel on suunnattu 17–58-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille sekä vaikeasti työllistyville, jotka haluavat apua työn etsimiseen sekä koulutussuunnitelman tekemiseen, saada arviointia omista kyvyistään ja taidoistaan sekä päästä työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön.
 
Työelämävalmiuksia ja osaamista kehittävien jaksojen aikana työskentelet Sotek-säätiön Goodwill®-kierrätysmyymälässä Kotkassa, Haminassa tai Virojoella, tai jossakin muussa Sotekin toimipisteessä.
 
Keskeisimmät Avain Askel -jaksot ovat:
 
Ura Avain
Jakson tavoitteena on kehittää osaamistasi, työelämätaitojasi sekä muita erityistaitojasi sellaiselle tasolle, että sinun on jakson jälkeen mielekästä tavoitella työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Ura Avain sisältää aloituskoulutuksen, jonka lisäksi sinulle tehdään muun muassa henkilökohtainen osaamiskartoitus ja taitoprofiili. Saat myös tukea ja apua työpaikan etsimisessä.
 
Koulutus Avain
Tämän jakson avulla tavoittelet ammatilliseen koulutukseen pääsyä jakson jälkeen. Aloituskoulutuksen lisäksi jakson aikana sinulle tehdään muun muassa taitoprofiili, osaamisenkerryttämissuunnitelma ja oppimistyylitesti. Saat apua soveltuvan koulutuksen etsimisessä ja koulutukseen hakeutumisessa.
 
Startti Avain
Jakso on suunnattu nuorille ja se kesto on kolme kuukautta. Jakso sisältää työkokeilua sekä ryhmätoimintaa yhteen soviteltuna pakettina. Tavoitteena on tehostaa haluasi ja motivaatiotasi hakea sekä työ- ja koulutuspaikkoja että yritys- ja muulle järjestösektorille sijoittuvia työkokeilupaikkoja. Päämääränä on lisätä työelämävalmiuksiasi, moderneja työelämä- ja työnhakutaitojasi, työskentelytaitojasi sekä minä-pystyvyyden tunnetta, jotta sinulla olisi jatkossa hyvät mahdollisuudet suoriutua esimerkiksi kausiluonteisessa työssä avoimilla työmarkkinoilla ja/tai sinulle soveltuvassa ammatillisessa koulutuksessa.
 
Jaksojen kesto määritellään yksilöllisen tarpeen mukaan. Jaksojen pituus on keskimäärin 1–2 kuukaudesta 12 kuukauteen.
 
Miten Avain Askel -toimintaan pääsee mukaan?
Ole yhteydessä TE-toimiston tai Väylän virkailijaan tai suoraan Avain Askel -projektin henkilöstöön.

Kysy lisää: Projektipäällikkö Katri Arvila, 044 777 0367
 

Opit työssä

Opit työssä -hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen työvaltainen väylä ammatillisiin opintoihin monialaisen yhteistyön keinoin:
 
1. Mallintaa ja pilotoida hankkeen toteuttajien yhteistyömalli ja asiakkaan ohjausprosessi, joka mahdollistaa ammatillisten tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen tunnistamisen, osoittamisen ja tutkinnon suorittamisen työpaikalla tapahtuvan työskentelyn ja oppimisen yhteydessä.

2. Vahvistaa työvalmentajien työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogista osaamista.
 
3. Parantaa työllistämisjaksolla olevan kohderyhmän edellytyksiä hakeutua ammatillisiin opintoihin tukemalla ammatillisten tutkintojen/osatutkintojen suorittamista jaksolla hankitun osaamisen tunnistamisen ja oppimista ja tutkintoon hakeutumista tukevien ohjauspalvelujen avulla.
 
Kohderyhmänä ovat työvalmentajat, Ekamin ja Ksaon opetushenkilöstö, opinto-ohjaajat, muu ohjaava henkilöstö ja alle 30-vuotiaat piloteissa mukana olevat henkilöt.
 
Hankkeen toteuttavat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija), Kouvolan seudun ammattiopisto, Sotek-säätiö ja Parik-säätiö. Rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.
 
Lisätietoja: Projektipäällikkö Marjo Jokipii, 044 777 0373
 


Suunta nuoren tulevaisuudelle.

Oletko ehkä valmistunut alalle, joka ei tunnukaan omalta? Oletko päättänyt peruskoulun tai lukion, etkä tiedä mitä haluaisit tehdä seuraavaksi? Jäitkö työttömäksi ja mietit vaihtoehtoja?
 

AVITTAJA – Keino voittaa sosiaalisten tilanteiden pelko

Miten pääset mukaan?
Voit päästä Avittajaan mukaan, mikäli olet alle 30-vuotias nuori ja koet sosiaalisen arkuuden rajoittavan elämänsuunnitelmiesi etenemistä. Sosiaalinen arkuus voi johtua esimerkiksi kiusaamiskokemuksista, masennuksesta, ahdistuneisuushäiriöstä, työttömyyden tai sairauden pitkittymisestä tai hiljaisesta ja ujosta luonteesta. Tärkeintä on oma motivaatiosi vastaanottaa apua ja ohjausta jännittämisen vähentämiseksi.
 
Mitä Avittaja antaa sinulle?
Saat mahdollisuuden oppia hallitsemaan jännitystäsi ja suunnitella tulevaisuuttasi ohjaajan tuella. Yksilöohjauksessa autamme sinua löytämään omat vahvuutesi, voimavarasi, kiinnostuksen kohteesi ja haaveesi. Käymme läpi eri mahdollisuuksia henkilökohtaisten tavoitteidesi toteuttamiseen. Sinulla on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin kolme kertaa viikossa kokoontuvassa Avittaja-ryhmässä. Ryhmään osallistuminen ei ole pakollista, mutta suotavaa sosiaalisen arkuuden vähentämiseksi. 
 
Ryhmässä:
-teemme itsetuntoa tukevia harjoituksia
-opettelemme kohtaamaan jännittäviä tilanteita
-keskustelemme ajankohtaisista asioista
-käymme yhdessä liikkumassa
-laitamme ruokaa
 
Tavoitteena on, että sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pelkosi eivät kohtuuttomasti rajoittaisi elämääsi vaan pystyisit etenemään kohti sinulle mieluisaa tavoitetta.
 
Mikäli kiinnostuit Avittajasta, voit olla yhteydessä Avittajan henkilöstöön:
 
Minna Labbas, 044 777 0366
 
Missä Avittaja sijaitsee?
Vesivallinaukio 5 C,
48600 KOTKA (2. kerros)
 
Avittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukemaa toimintaa.
 

Tekemistä työttömälle.

Remppa ja Ura ovat yli 29-vuotiaille kotkalaisille suunnattuja työpajoja, joissa opitaan tekemisen kautta ja autetaan työpaikan etsimisessä sekä koulutusvaihtoehtojen valinnassa. Rempassa remontoidaan, kunnostetaan ja tehdään puutöitä sekä muuttoja. Ura-pajalla panostetaan jatkopolkujen rakentamiseen.
 
Pajoille pääsee TE-toimiston virkailijan kautta. Ota yhteyttä häneen, kysele lisätietoja suoraan pajoilta tai tule tutustumaan!
 

Työhön palkkatukimahdollisuuden kautta.

Sotekin puutyö-, metalli- tai kokoonpano-osastoilta, Goodwill®-kierrätysmyymälöistä tai Lime-kahviloista saattaa löytyä mielekäs työpaikka.