Jokaisella on oikeus hyvään päivään.

Etsitkö mielekästä tekemistä? Tarvitsetko tukea ja ohjausta?
 
Sotekin yksilölliset tekijät huomioiva päivä- tai työtoiminta on sinua varten. Palvelu tuo rytmiä arkeen kannustavassa seurassa.
Tavoitteena on lisätä osallisuuttasi yhteiskunnassa ja kehittää toiminnan mahdollisuuksiasi.
 

Kiinnostuitko tarjoamistamme palveluista?

Ota yhteys joko palvelupäällikkö Raili Ceder-Lundiin
044 777 0330 tai kotikuntasi sosiaalitoimistoon/vammaispalveluun.
Sovitaan yhteinen tapaaminen ja mietitään sinulle paras ratkaisu.

 

Päivätoimintaa vaikeavammaisille aikuisille.

Sotek järjestää Sunilan toimipisteessä vaikeavammaisille aikuisille heidän kykyjensä ja taitojensa mukaista mielekästä päivätoimintaa. Toiminnassa tuetaan asiakkaan vuorovaikutustaitoja ja harjoitetaan erilaisia arkielämän taitoja. Päivätoiminta sisältää yksilöllisiä työtehtäviä, opetusta ja ohjausta sekä virike- ja virkistystoimintaa. Yksilöllisesti suunniteltuja työtehtäviä ovat esimerkiksi pakkaustyöt ja käsityöt sekä kotitaloustyöt. Ryhmissä voi harrastaa musiikkia, liikuntaa, lukupiiriä, virkistysretkiä ja ulkoilua sekä aistimus- ja rentoutumishetkiä elämyshuoneessa.
 

Pulmapajalta tukea arjenhallintaan.

Pulmapajalta voit saada tukea päihde-, mielenterveys-, ja/tai arjenhallintaan liittyvien asioiden käsittelyyn ja arviointiin. Pulmapaja on suunnattu vammaisille ja vajaakuntoisille ihmisille. Diagnoosit eivät ole oleellisia, halu tarkastella omaa tilannetta ratkaisee.
 
Pulmapajan toimintaan kuuluu kolmen kuukauden pituinen arjenhallintakurssi, johon sisältyy ryhmätoimintaa ja yksilövalmennusta. Ryhmässä käsitellään arjenhallintaan ja asiakkaiden elämään liittyviä ajankohtaisia asioita, kuten esimerkiksi seurustelua, itsenäistä asumista, rahankäyttöä ja yleistä elämänhallintaa. Yksilöohjauksessa puolestaan paneudutaan tarkemmin kunkin asiakkaan erityisiin ongelmiin, jotka voivat liittyä esimerkiksi mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön.
 
Pulmapajan toimintaan kuuluu noin puoli vuotta kurssin jälkeen järjestettävä 1–2 viikon pituinen seurantajakso, jolloin arvioidaan tavoitteiden saavuttamista ja vaihdetaan kuulumisia. Arjenhallintakursseja järjestetään vuosittain kaksi, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Pulmapaja sijaitsee Kotkassa, Sotek Sunilassa (Pakinkatu 3).
 
Pulmapajaa toteuttavat Sotek-säätiö ja Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry yhteistyössä. Pulmapajan toimintaa rahoittaa STEA sekä Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat.
 
Kysy lisätietoja!
Kati Järvenpää
Vastaava ohjaaja
044 777 0375
 

Yksilöllistä työtoimintaa omatoimisille vammaisille ja vajaakuntoisille henkilöille.

Sotek järjestää toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa yksilöllistä työtoimintaa vammaisille ja vajaakuntoisille henkilöille. Kunkin osallistujan taitojen ja toiveiden mukaisesti suunniteltavat työtehtävät soveltuvat omatoimisille henkilöille. Työtoiminnassa on mahdollisuus päästä käyttämään taitojaan sekä oppimaan uusia tehtäviä ja työelämässä tarvittavia taitoja. Työtehtäviä voivat olla kokoonpano-, pakkaus-, kudonta-, ompelu-, siivous- ja keittiötyöt, kiinteistöhuolto sekä erilaiset kahvilan ja Matkahuollon tehtävät. Työtoimintaa tarjotaan Sotekin Poitsilan ja Virolahden toimipisteissä.
 

Avotyö tavallisessa työpaikassa kehittää.

Tavoitteena on kehittää taitojasi ja osaamistasi siten, että sinulla olisi mahdollisuus päästä palkkatyöhön.
Avotyössä edellytetään paikan ja tilanteen mukaista käyttäytymistä ja pitkäjänteisyyttä suorittaa annettu työ sovitulla tavalla. Tehtävät vaihtelevat keittiö- ja siivoustöistä kaupan ja kiinteistöhuollon toimiin. Erilaiset avustavat hoivatehtävät päiväkodeissa ja vanhustenhuollossa ovat mahdollisia. Avotyössä saat tukea työhönvalmentajalta, joka auttaa työhön liittyvissä asioissa: työpaikan etsiminen, sopivien työtehtävien löytäminen, on mukana työhaastattelussa sekä pitää yhteyttä työnantajaan. Myös erilainen lyhytkurssitoiminta onnistuu avotyössä.
 

Tuetusti palkkatyöhön.

Tuettu työ tarkoittaa työskentelyä työsuhteessa, tavallisella työpaikalla sinulle räätälöityjen tukitoimien avulla. Työsuhteessa noudatetaan työsopimuslakia ja alan työehtosopimuksia. Työsuhteessa teet työnantajan määräämää työtä työnantajan valvonnassa. Työhönvalmentaja perehdyttää sinut uuteen työhön ja antaa tarvitun ohjauksen ja tuen. Tuettu työ vaatii vastuun ottamista ja sitoutumista tehtyyn sopimukseen, joka takaa palkka- ja työsuhdeturvan. Työllistymisessä huomioidaan palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen.
 
 

Tulkkauspalvelusta apua asiointiin ja arkeen.

Tulkkauspalvelun tavoitteena on lisätä puhevammaisten henkilöiden päätöksenteko- ja toimintamahdollisuuksia. Palvelu on viestien tulkkausta ja tulkintaa, siihen kuuluu kommunikoinnin avustamista ja tukemista. Jokaisen puhevammaisen henkilön tulkkauspalvelu yksilöidään ja toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä.
 
Puhevammaisten tulkkauspalvelua voivat hakea henkilöt, joilla on vaikea puhevamma jonkin sairauden tai vamman vuoksi. Tulkkauspalvelua haetaan Kelalta, jolla on lakisääteinen velvollisuus järjestää palvelu sitä tarvitsevalle henkilölle. Sotek tuottaa yhteistyössä Kelan ja kuntien kanssa tulkkauspalvelua ja sopeutumisvalmennusta.
 
Puhevammaisella henkilöllä on oikeus saada tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Hakemuslomakkeita saa asiakkaan kotikunnan Kelasta tai TÄÄLTÄ. Palvelu on maksuton. Hakemuksen liitteenä tulee olla asiakkaan profiililomake ja puheterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto.
 
Kysy lisää Kelasta tai suoraan puhevammaisten tulkki Christina Karhilta, 044 777 0358.
 

Palvelu avaa monia mahdollisuuksia.

Tulkkauspalvelun avulla voit vähentää kommunikointiin liittyviä esteitä ja lisätä osallisuuttasi yhteiskunnassa. Yksilöllisessä palvelussa käytetään puhetulkkausta tai puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä, kuten viittomista, kirjoittamista, blisskieltä, kuvia ja symboleja. Tarvittaessa käytetään apuvälineitä, kuten kommunikointitauluja ja -kansioita, puhelaitetta ja tietokonetta.
 

Palvelua voi käyttää esimerkiksi:

-asiointiin (posti, pankki, virastot, parturi, kaupassa käynti jne.)
-postin lukemiseen
-kokouksiin
-koulutus- ja kulttuuritilaisuuksiin
-vapaa-ajan ja harrastusten kommunikointitilanteisiin
-kirjoitustulkkaukseen
-kirjoittamisen avustamiseen
-opiskeluun, kursseihin osallistumiseen
-puhelintulkkaukseen
-lomakkeiden täyttämiseen, ja niiden sisältöjen selventämiseen
-ystävien ja sukulaisten tapaamiseen
-apuvälineiden hankinnan ja käytön ohjaukseen, apuvälineiden toiminnasta huolehtimiseen
-asiakkaan ja lähi-ihmisten vuorovaikutuksen vahvistamiseen ja motivoimiseen
 
Sopeutumisvalmennus on
kommunikointimenetelmien käytön ohjausta ja harjoittelua sekä lähiympäristön ja lähi-ihmisten ohjausta asiakkaan kommunikaatiomenetelmien käytössä. Maksutonta sopeutumisvalmennusta voit hakea kotikunnan sosiaalitoimistosta.
 
Kysy lisää!
Christina Karhi
Puhevammaisten tulkki
044 777 0358