Tarvitsetko lisää työvoimaa?

Tarjoamme kuntoutujille, työttömille ja vammaisille mielekkään tekemisen avulla otteen eheään arkeen. Tähän tarvitsemme kumppaneidemme toimeksiantoja, jotka hoidamme tinkimättömällä luotettavuudella, laadulla ja kustannustehokkuudella. Pitkä kokemuksemme työn, ihmisen ja tuen tuntijana antaa oivat eväät valmennuksen tarjoamiseen työelämän alati muuttuviin tilanteisiin.
 
Olemme monialayritys, jonka yhtenä tehtävänä on saattaa yhteen työ ja työntekijät. Hoidamme osaltamme eteläisen Kymenlaakson erityistyöllistämistä.
 
Kun yritykselläsi on joko hetkellistä työvoimapulaa tai tarvitset pidempiaikaista apua tuotantotehtävien hoitamiseksi, voimme auttaa yksittäisellä työntekijällä tai työryhmällä työnjohtajineen. Meiltä saat reippaat henkilöt työsi tekijöiksi työpaikallesi tai voimme noutaa työt meidän tiloihimme valmistettavaksi. Voimme ottaa vastuun määrätyistä kokonaisuuksista, osastoista tai työtehtävistä.
 
Ota yhteyttä:
Marjo Jokipii
044 777 0373
 
 

 


Työnohjauksella kohti parempaa työhyvinvointia.

Sotek-säätiön tarjoamien työnohjauspalvelujen avulla voidaan tukea esimerkiksi perustehtävän selkeyttämistä, uusien asioiden kehittämistä ja uusien yksiköiden käynnistymistä.
 
Työnohjaus on organisaation ulkopuolisen ohjaajan ammatillista tukea työyhteisölle, työryhmälle, yksittäiselle työntekijälle tai esimiehelle. Palvelun avulla voidaan tukea esimerkiksi ammatillista kehitystä, ennaltaehkäistä työpaikan ilmapiiriongelmia sekä parantaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä työpaikalla. Samalla koko työyhteisön hyvinvointi lisääntyy.
 
Työnohjaaja tukee ohjattavia tilanteen tutkimisessa, uusien ratkaisumallien löytämisessä ja tilanteen hallintaan ottamisessa. Työnohjaus on tavoitteellista ja se perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen.
 

Sotek tarjoaa yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauspalveluja.

Yksilötyönohjauksesta uusia voimavaroja
Yksilötyönohjaus tarjoaa mahdollisuuden purkaa työstä aiheutuvia paineita ja tutkia omaan työhön liittyviä odotuksia, suhteita ja tilanteita. Työnohjauksella pyritään löytämään uusia voimavaroja kuormittaviin työtilanteisiin ja parantamaan ohjattavan työssä jaksamista.
 
Tapaamiskerran kesto on tavallisesti 60 minuuttia.
 
Ryhmätyönohjaus auttaa ammatti-identiteetin vahvistamisessa
Noin 5–8 hengen ryhmälle suunnattu työnohjaus tapahtuu keskusteluna työnohjaajan ja ohjattavien kesken. Ryhmän jäsenet ovat samaa tai samankaltaista työtä tekeviä työntekijöitä joko samasta yksiköstä tai useista eri organisaatioista.
 
Ryhmätyönohjauksen tavoitteena on yleensä oman työn kehittäminen ja oman ammatti-identiteetin vahvistaminen. Työyhteisön sisäiset kuormittavuustekijät rajataan tavallisesti ryhmätyönohjauksen ulkopuolelle. Ryhmässä jokaiselle jäsenelle varataan aikaa käsitellä omaa työtään.
 
Kokoontumiskerran kesto on tavallisesti 90 minuuttia.
 
Yhteisötyönohjauksen kautta selkeyttä työn tavoitteisiin ja ryhmän perustehtävään
Yhteisötyönohjaus on pienryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, johon osallistuvat työyhteisön tai
-yksikön jäsenet, esimies mukaan luettuna. Ohjauksen tarkoituksena on kannustaa yhteisöä tutkimaan yhdessä omaa työtään ja keskinäistä vuorovaikutustaan sekä tukea sitä kyseisessä prosessissa.
 
Yhteisötyönohjauksen tavoitteena on yhteisön keskinäisen luottamuksen ja ymmärryksen lisääminen ja työn tavoitteiden sekä ryhmän perustehtävän selkiyttäminen. Työnohjauksen ja sen mahdollistaman avoimen ja luottamuksellisen keskusteluympäristön myötä epäluulot ja väärinkäsitykset vähenevät ja kaikkien on helpompi sitoutua yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin.
 
Kokoontumiskerran kesto on tavallisesti 90 minuuttia.
 
Pyydä tarjousta työnohjauksesta: Olli Laakso, 044 777 0371, etunimi.sukunimi@sotek.fi
 

Tilauskoulutuksista hyödyllisiä eväitä työyhteisön kehittämiseen.

Sotek järjestää tilauksesta erilaisia koulutuksia, joiden sisältöjä ohjaa ajatus yhteisöhoidosta ja -kasvatuksesta. Yhteisöhoidolla tarkoitetaan yhteisön tietoista käyttämistä hoidollisten, kasvatuksellisten tai kuntoutuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi, perustehtävän mukaisesti.
 
Esimerkkejä koulutussisällöistä:
 
-Uuden yhteisön käynnistämisen tukeminen
-Työpaikan ihmissuhteet
-Työyhteisön kriisit
-Työyhteisön roolit
-Ratkaisukeskeisyys tukena kehityksessä
-Yhteisöllisyyden rakentaminen
-Yhteisölliset arvot
-Hyvä työyhteisö
-Yhteisöllinen johtaminen
-Perustehtävän selkeytys
 
Koulutusten sisältö räätälöidään tilaajan tarpeen mukaan. Hinta määräytyy koulutuksen tyypin perusteella.
 
Ota yhteyttä: Olli Laakso, 044 777 0371, etunimi.sukunimi@sotek.fi
 
 

Ensiaputaidoilla voit pelastaa henkiä.

Missä ja milloin tahansa voi törmätä tilanteeseen, jossa tarvitaan ensiaputaitoja. Lisäksi työturvallisuuslaki velvoittaa ylläpitämään ensiapuvalmiutta työpaikoilla. Ensiapukurssilla opittavat taidot auttavat toimimaan oikein ja tehokkaasti onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteissa. Sotek-säätiö sr järjestää EA 1- sekä hätäensiapukursseja erilaisille kohderyhmille, kuten eri toimialojen organisaatioille ja urheiluseuroille.
 
Kurssit on tarkoitettu yli 12-vuotiaille ja niitä on mahdollisuus räätälöidä organisaation tarpeiden mukaan. Kurssit voidaan järjestää joko tilaajan omissa tai kouluttajan järjestämissä tiloissa.
 
Kouluttajana toimii asiantuntija, jolla on ensiavun ja terveystiedon kouluttajan pätevyys. Sotekin tarjoamat ensiapukurssit täyttävät SPR:n määrittelemät ensiapukurssien vaatimukset.
 
Kaikki kurssin suorittaneet rekisteröidään SPR:n viralliseen rekisteriin ja he saavat SPR:n virallisen ensiapukortin, joka sisältyy kurssin hintaan.
 
 
 
 

Tarvitsetko lisätietoja? Haluatko tarjouksen ensiapukurssista? Ota yhteyttä:

Nimi / organisaatio:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Valitse:
Haluan lisätietoja
Tarjouspyyntö
Yhteydenottopyyntö
 
Viesti:

Haluan vastauksen viestiini
 

 

Oikea suunta keskellä muutosta.

Yksilöllinen työhönvalmennus on ratkaisukeskeistä ohjausta, jonka tavoitteena on tukea työntekijän mahdollisuuksia pysyä mukana työelämässä.
 
Kenelle?
Työnantajalla on mahdollisuus hankkia yksilöllistä työhönvalmennuspalvelua työntekijöille, joilla työtehtävän tai uran vaihtaminen on ajankohtaista. Palvelun ydinsisältönä on henkilökohtainen neuvonta ja tuki asiakkaalle uuden koulutusalan, työpaikan tai oppisopimuspaikan hankkimisessa. Valmennuksen sisältö määritellään työnantajan ja asiakkaan palvelutarpeen mukaan.
 
Milloin?
Yritys hyötyy työkykyisistä ja motivoituneista työntekijöistä. Työhönvalmentaja kartoittaa työkykyyn, osaamiseen ja työn tekemiseen liittyviä tekijöitä, joiden avulla voidaan ennaltaehkäistä osaamisen menettämistä esimerkiksi työkyvyttömyyden seurauksena. Yrityksen muutostilanteissa työhönvalmentaja räätälöi työtehtäviä yhdessä työnantajan kanssa.
 
Mitä?
Työhönvalmennuspalvelu tarjoaa seuraavia kokonaisuuksia:

Alkuhaastattelu
Työhönpaluun suunnitelma
Työkokeilun järjestäminen
Työkokeilun tukipalvelut
Työ- ja toimintakyvyn arviointi; työklinikkatoiminta
Lisäpalvelut
 
Kuka?
Sotek-säätiön työhönvalmentajat ovat korkeasti koulutettuja ja heillä on käytössään laajat työnantaja- ja yhteistyöverkostot sekä osaaminen. Palvelutarpeeseen vastataan nopeasti, joustavasti ja tehokkaasti. Vahvuutenamme ovat luotettavuus ja asiakaslähtöinen toimintatapa.
 
Ota yhteyttä:
Virpi Koskela, kuntoutuspäällikkö
p. 044 777 0360
etunimi.sukunimi@sotek.fi