Kuulumisia itäiseltä Uudeltamaalta

Kuulumisia itäiseltä Uudeltamaalta

Palvelukoordinaattori Anna-Maria Silvo kertoo asiantuntijablogitekstissään Sotekin Porvoon ja Loviisan toimipisteiden toiminnasta ja kuulumisista.

Sotek-säätiöllä on Itä-Uudenmaan alueella toimintaa Loviisassa ja Porvoossa. Alun perin alueen toimipisteet on kehitetty palvelemaan kuntouttavan työtoiminnan tarpeita, mutta ne tarjoavat myös palkkatukityö- ja työkokeilupaikkoja. Lisäksi molemmissa toimipisteissä on nyt myös mahdollisuus vammaisten ja vajaakuntoisten työtoimintaan.

Mitä Porvoossa pääsee tekemään?

Sotekin Porvoon toimipiste sijaitsee osoitteessa Ratsumestarinkatu 9 ja se koostuu Goodwill®-kierrätysmyymälästä sekä kokoonpano-osastosta. Goodwill-myymälän tarjoamia kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä ovat kuljetus, jätteenlajittelu, hinnoittelu, hyllytys sekä asiakaspalvelu. Kokoonpano Porvoossa pääsee nimen mukaisesti tekemään kokoonpanotehtäviä ja poistotekstiilin käsittelyä. Lisäksi puhtaanapidon ja toimitilahuollon tehtäviä on mahdollista kokeilla niin kokoonpanon kuin myymälänkin puolella. Asiakkailla on mahdollisuus tutustua eri tehtäviin ja osastoihin. Kokeilemalla eri tehtäviä on moni saanut rohkeutta siirtyä tärkeästä taustatyöstä asiakaspalvelu- tai jopa kassatyöskentelyyn.

Sotekin Porvoossa tarjoamat palvelut sijoittuvat tällä hetkellä Kuninkaanportin alueelle. Pitkään työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden saattaa olla haasteellista hakea töitä oman asuinalueensa ulkopuolelta. Toimipaikan sijoittamisella Kuninkaanporttiin on tavoiteltu alueen eri työllistäjien ja työnhakijoiden lähentämistä. Alueella on runsaasti asiakaspalvelu-, varasto- ja keittiöalan tehtäviä tarjoavia yrityksiä. Avoimia työmarkkinoita voi myös lähestyä palkkatuen keinoin tutussa toimintaympäristössä.

Porvoon Goodwill-myymälässä on tällä hetkellä 14 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta ja yhdeksän asiakasta muilla statuksilla, kuten työkokeilijoina. Kokoonpanossa on yhdeksän kuntouttavan työtoiminnan asiakasta ja kaksi asiakasta muilla statuksilla. Osa asiakkaista tekee 1‒2-päiväistä viikkoa. Uusia asiakkaita mahtuu hyvin mukaan.

Myös Loviisassa tapahtuu

Loviisan toimipiste sijaitsee osoitteessa Kirkkokatu 9. Yksikön tehtävät muodostuvat lahjoitusten vastaanotosta, lajittelusta, poistotekstiilin käsittelystä sekä erilaisista pienosien pakkaustehtävistä. Tilannekohtaisesti toimipisteessä tehdään pieniä kunnostus- ja käsitöitä. Toiminnassa pystytään huomioimaan asiakastyöntekijöiden yksilölliset tarpeet ja taidot. Loviisan toiminta on korona-ajasta huolimatta ollut vetovoimaista. Tällä hetkellä toimipisteessä on parisenkymmentä kuntouttavan työtoiminnan asiakasta.

Kuntouttavasta työtoiminnasta vahvistusta ja varmuutta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on ensisijaisesti antaa tukea arjen rytmitykseen ja paikka, jossa voi turvallisesti vahvistaa omia taitojaan ja saada varmuutta erilaisiin tehtäviin. Työtaitojen kartuttaminen sosiaalisten taitojen vahvistamisen rinnalla tukee koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille hakeutumisen ajatusta. Omien voimavarojen hahmottaminen erilaisista haasteista huolimatta on tärkeä osa oman työllistymispolun selkiyttämistä, mutta se auttaa myös löytämään oikein kohdistettua tukea. Vaikka työllistyminen ei olisikaan ensisijainen tavoite, voi kuntouttavassa työtoiminnassa rauhallisilla askeleilla edeten vahvistaa olemassa olevia työelämä- ja arkitaitoja.

Itä-Uudellamaalla toimintaa myös vammaispalvelun asiakkaille

Sotek tarjoaa nyt Porvoon ja Loviisan toimipisteissään myös vammaisten ja vajaakuntoisten työtoimintaa ja avotyötoimintoja Porvoon, Loviisan, Pukkilan, Askolan ja Sipoon alueella asuville. Tällä hetkellä Porvoon kokoonpanoyksikössä on yksi vammaispalveluiden asiakas.

Sotek käy parhaillaan keskustelua kuntien edustajien kanssa toimintamuodoista ja -tarpeista. Toiminnan sisältöjä voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Sekä Porvoon että Loviisan kunnille on tarjottu myös sosiaalisen kuntoutuksen palveluja. Molempien kaupunkien osalta on tarvetta kerrottu olevan.

Meille saa tulla juuri sellaisena kuin on

Sotek-säätiön voimavarana on säätiön tahto kehittää palveluja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Henkilökuntatasolla uutena mallina Itä-Uudellamaalla on tutustua asiakaskuntamme asuinlähiöihin, minkä tavoitteena on konkreettisesti hahmottaa, missä ihmiset asuvat ja mitä oikeasti tarkoittaa toimintaan tuleminen. Ensimmäinen tutustumiskäynti on jo toteutettu kesäkuussa Porvoon lähiöihin, joissa asuinalueella olevat asiakkaamme ovat toimineet oppaina. Seuraavana ovat vuorossa Loviisan eri alueet.

Pitkään työelämästä poissaolleella saattaa olla korkea kynnys tulla mukaan toimintaan ja omat käsitykset omasta osaamisesta voivat olla puutteellisia. Toimintaan tulijalla on usein pelko omien taitojen puutteellisuudesta, oman fyysisen ja sosiaalisen jaksamisen rajoista, ja lisäksi monella on takanaan työttömyydestä johtuvia häpeän tuntemuksia ja kokemus kelpaamattomuudesta. Meille on tärkeää, että jokainen saa kuulua joukkoon omana itsenään. Itä-Uudenmaan yksiköihimme onkin muodostunut hyvä ilmapiiri. Toiminnassa on tekemisen meininkiä ja moni on suositellut toimintaa tuttavilleen. Tavoitteenamme on löytää jokaiselle sopivassa suhteessa innostavaa tekemistä, koska jokainen voi olla timantti.

Anna-Maria Silvo
Palvelukoordinaattori
Sotek-säätiö sr