Ajankohtaista

Ei ihan perinteinen harjoittelu Myötätuulessa

Ei ihan perinteinen harjoittelu Myötätuulessa

Sosionomiksi Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulussa (Diak) opiskeleva Saara Halsas suoritti talvella reilut kolme kuukautta kestäneen työharjoittelujakson Sotek-säätiön Myötätuulen yksikössä.

– Aloitin opiskelut sosionomiksi vuoden 2015 tammikuussa ja valmistun tänä keväänä. Opintoihini kuului kolme työharjoittelujaksoa, joista tämä Sotek-säätiöllä suoritettu harjoittelu oli viimeinen. Harjoitteluni teema oli hanke- ja projektityö, Saara kertoi.

Sotek-säätiöön Saara oli tutustunut jo edellisen työharjoittelunsa aikana.

– Tein viime kesänä työharjoittelun Kotka-Kymin seurakunnassa ja siellä olin tekemisissä Sotekin Tulevaan! -ryhmän kanssa ja tutustuin sitä kautta säätiön toimintaan.

Saaran harjoittelu ei ollut aivan tavanomainen, sillä harjoittelun tavoitteena oli suunnitella itsenäisesti hanke ja kirjoittaa hankehakemus. Varsinaista asiakastyötä harjoitteluun ei kuulunut. Hankeidean työnimi oli kokemuspaja ja sen kohderyhmänä erityistä tukea tarvitsevat Sotekin työntekijäasiakkaat. Tavoitteena oli muun muassa miettiä asiakkaiden mahdollisia jatkopolkuja Sotek-säätiön sisällä ja lisätä yritysyhteistyötä.

– Harjoittelu oli eräänlainen ”hankesimulaattori” ja toi asiakastyöhön paljon uusia näkökulmia. Harjoittelun toteutustapa opetti jo itsessään hanke- ja projektityön perusperiaatteita. Tein harjoitteluni aikana paljon tutustumiskäyntejä eri organisaatioihin, tutustuin rahoituskanaviin, hanke- ja projektityön talousasioihin sekä Lean-ajatteluun. Pääsin myös seuraamaan läheltä Sotek-säätiössä meneillään olevia hankkeita ja tutustuin laajemmin säätiön toimintaan. Oman työn aikatauluttaminen oli myös tärkeää.

– Mietin työtäni paljon sen kannalta, mitä Sotek-säätiössä voitaisiin toteuttaa, Saara lisäsi.

Harjoittelunsa ajan Saara sai viikoittain harjoittelun ohjausta ja tarvittaessa myös lyhyemmät ohjaavat palaverit järjestyivät.

– Minulle jäi harjoittelusta hyvä fiilis. Olen oppinut paljon asioita teorian kautta. Opin myös paljon itsestäni ja tavastani tehdä töitä. Tällainen harjoittelun toteutustapa vaatii itsenäiseen työhön valmiin harjoittelijan ja jo jonkin verran kokemusta taustalle. Olin erittäin tyytyväinen siitä, että minulla oli mahdollisuus tehdä harjoittelujaksosta itseni näköinen, Saara kertoi.

Lue lisää työharjoittelumahdollisuuksista Sotek-säätiöllä.

Myötätuulessa  toimii Sotek-säätiön projektitoiminta ja työnohjauspalvelu. Projekteissa kehitetään uusia palveluita ja toimintamalleja eri asiakaskohderyhmien tukemiseksi.

Jaa tämä julkaisu:
Jätä kommentti