Ajankohtaista

Portaittaisuuden käsite työllisyyspalveluissamme

Portaittaisuuden käsite työllisyyspalveluissamme

Kuntouttavan työtoiminnan asiakaskoordinaattori Anna-Maria Silvo kertoo mitä tarkoittaa portaittainen malli palveluissamme.

Portaat-sanan määritelmä voisi olla siirtymäväylä eri tasojen välillä. Pohdimme osallisuuden ja kuntoutuksen työryhmässämme portaittaisuuden merkitystä toiminnassamme. Urasuuntautuneessa yhteiskunnassamme näemme portaat mielellään tienä ylöspäin, menestykseen.

Toimintomme mahdollistavat siirtymisen kohti työelämää asteittain. Käytössämme olevat menetelmät pohjautuvat lainsäädäntömme toimenpiteisiin. Portaittaisuus voi siis toteutua työtä vailla olevan henkilön kohdalla toiminnassamme kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun, palkkatuen ja edelleensijoittumisen kautta kohti avoimia työmarkkinoita, kuukausipalkkaa, säännöllisesti kertyviä vuosilomapäiviä ja eläkekertymiä. Mikäänhän ei estä siirtymistä suoraan jo kuntouttavasta työtoiminnasta opintoihin tai työhön. Todistamme sen tapahtuvan useita kertoja vuodessa. Joskus eteenpäin menoon tarvitaan vain pieni rohkaiseva sysäys.
Nämä ovat ne menetelmät, joiden alla puhumme siitä työstä, jota yksilö- ja uravalmentajamme tekevät yhdessä kulloisenkin työtä vailla olevan henkilön kanssa.

Joskus on tärkeää pysähtyä ennen seuraavaa askelmaa

Mitä siis menetelmien välillä tapahtuu? Valmentajiemme tehtävänä on auttaa työtä vailla olevaa henkilöä löytämään omat voimavaransa, toisaalta näkemään myös haasteensa, jotta löydetään ne oikeat keinot haasteiden ylittämiseen. Aina haasteita ei voi edes ylittää, mutta niitä voi oppia ymmärtämään ja niistä voi tulla kantajansa hyväksyttyjä matkakavereita. Toisinaan mennään monta askelmaa ylöspäin, joskus alaspäin. On myös aikoja, jolloin seisotaan tasanteella pitkään. Mitä yleensä sanoo yhteiskuntamme portaissa seisojille? Mitä siitä, sillä me porrastyöntekijät, joiksi valmentajiamme voisi kutsua, voimme vakuuttaa, että tasanteella saattaa tapahtua se oleellisin työ, voimaantuminen. Virkamiesslangilla saatetaan tällöin puhua pidemmästä jaksosta kuntouttavassa työtoiminnassa.

Tukena viimeisessä askeleessa ja sen jälkeenkin

Kokemuksemme mukaan kuntouttava työtoiminta antaakin oivan mahdollisuuden kehittää rauhassa omaa työelämän ja arjen turnauskestävyyttä. Työn lisänä meillä jokaisella on arki, joka eniten elämäämme määrittää. Toiminta puolestaan rytmittää arkea ja arki tukee oman hyvinvoinnin päivittämistä. Kun portailla siirrytään eteenpäin esimerkiksi työkokeiluun yrityksessä, ollaan jo valmiina loppuponnistukseen. Siirtymistä toiselle tasolle kutsutaan alan tutkimuksissa nivelvaiheiksi. Nivelvaiheet, siirtymäkohdat pitkän työttömyyden tai kuntoutumisen jälkeen, ovat todettu sekä alan tutkimuksissa että käytännön kautta kynnyskohdiksi. Yksilö- ja uravalmennuksen ”työelämään sisäänheittäjän” työssä nivelvaiheessa tsempataan työmarkkinoille siirtyvää. Lähetämme työelämään siirtyjät matkaan sillä ajatuksella, että linja on tarpeen mukaan auki ja takaisinsoitto-oikeus on olemassa.
Ajoittain portaiden pää ei johda vääjäämättömästi työelämään, vaan tasanne tuokin sen yksilölle oleellisen: tasapainoisen arjen, senhetkisen hyvän elämän. Hyvä elämä, mitä se kenellekin tarkoittaa. Se on oma aiheensa sinänsä.

Porrastyöntekijänä palkitsevimpia hetkiä on oivalluksen syttymisen näkeminen portaissa kulkijan kasvoilla. Uusi askelma on löytynyt. 

Anna-Maria Silvo
Asiakaskoordinaattori ja yksikön vastaava, Femma
Kuntoutus- ja osallisuuspalvelut

Jaa tämä julkaisu:
Jätä kommentti