Ajankohtaista

Nuoruus on seikkailu suunnaton

Nuoruus on seikkailu suunnaton

Nuorille suunnatun Wörtti-hankkeen työntekijä Sanna Pelmola käsittelee tekstissään nuoruutta ja sen haasteita.

Tätä blogitekstiä suunnitellessani päädyin etsimään lauluja, jotka kertovat nuorista tai nuoruudesta. Mielestäni otsikon sanat pätevät hyvin tähänkin päivään, vaikka kyseisen kappaleen sanoitus on kirjoitettu vuosikymmeniä sitten. Toki paljon asioita on nykynuorten elämässä aivan toisin kuin heidän vanhempiensa tai isovanhempien eläessä omaa nuoruuttaan, mutta yhtä lailla myös monet asiat ja ajatukset toistuvat sukupolvelta toiselle. Nuoruus todellakin on seikkailu, jonka aikana nuori kohtaa monenlaisia tilanteita sekä kokee valtavasti erilaisia tunteita, eikä ristiriidoilta voida useinkaan välttyä. Ja tästä seikkailusta saavat myös osansa niin vanhemmat ja muu lähipiiri kuin nuoren kanssa mahdollisesti työskentelevät eri alojen ammattilaisetkin.

Virheist oppii ja kokemust karttuu

Nuoruus on ikäkausi lapsuuden ja aikuisuuden välillä, jossa melko lyhyessä ajassa ihmisessä tapahtuu paljon muutoksia fyysisesti sekä psyykkisesti. Nuoruuteen kuuluvat vahvasti oman paikan etsiminen, erilaiset kokeilut sekä rajojen testaaminen. Nuori pohtii omia arvojaan ja päämääriään lapsuusperheessä eletyn elämän pohjalta ja saattaa hyvinkin voimakkaasti kritisoida vanhempiensa mielipiteitä. Sosiaaliset suhteet muuttuvat, kun kavereiden merkitys kasvaa suhteessa perheen merkitykseen.

Nuoruus voi olla myös hyvin ristiriitaista aikaa, koska nuorella saattaa olla samassa hetkessä riemu vapaudesta ja erilaisista oikeuksista, joita tulee lisää, mutta toisaalta taas huoli ja epävarmuus vastuusta, joka myös lisääntyy.

Kaikki nuoret tyypit tahtoo olla jotakin

Nuoren elämässä vaihtelevat ne hetket, kun hän haluaa olla osa jotain joukkoa, ja vastaavasti aika, kun hän haluaa olla yksin. Internetillä on valtava rooli nuorten sosiaalisissa kontakteissa ja keskinäisessä kommunikoinnissa. Netistä löytyy aina samanhenkistä seuraa ja tukea joka tilanteeseen, toisaalta siellä voi myös halutessaan olla jotain muuta kuin todellisuudessa onkaan. Nuori saattaa viettää pitkiä aikoja puhelimen kanssa huomioimatta millään tavalla ympäristöään. Mutta vaikka netti ja some ovatkin iso osa monen nuoren elämää, niin silti edelleen tärkeä merkitys on toisen ihmisen kohtaamisella kasvokkain. Ikätovereiden lisäksi nuori tarvitsee myös aikuisen tukea.

Erityisesti vaikeissa tilanteissa on aikuisen tärkeä osoittaa aitoa halua ymmärtää nuorta ja hänen ajatuksiaan, pitää kuunnella, kysellä sekä olla kiinnostunut. Vanhemman voi olla hankala ottaa asioita puheeksi ja etenkin, jos nuori itse on kovin puhumaton ja passiivinen. Aikuisella voi olla oman elämänkokemuksensa pohjalta paljon sanottavaa, mutta uudet näkökulmat pitää tuoda esille vaihtoehtoina, eikä ehdottomina totuuksina. Helposti vuorovaikutus lopahtaa, jos nuori kokee, että hänelle sanellaan asiat ”ylhäältäpäin”. Toki aikuisen on hyvä muistaa, että nuorta ja hänen ratkaisujaan voi ymmärtää, mutta kaikkea sanottua tai tehtyä ei tarvitse hyväksyä.

Nuoruus ei aina helppoo oo

Haastavasti käyttäytyviä nuoria löytyy kaikenlaisista perheistä ja hyvin erilaisin taustoin. On kuitenkin todettu, että alttiutta nuoren käytös- ja mielenterveysongelmiin lisää, jos perheessä vanhemmuus on hukassa tai se puuttuu kokonaan. Se voi tarkoittaa, että arjessa ei ole perusrakenteita kuten normaalia päivärytmiä ruokailu- ja nukkumisaikoineen tai nuori muuten saa olla ja elää vailla rajoja.

Nuoren kuuluu kapinoida, tunteiden kuohua ja mielen ailahdella, eikä se missään nimessä automaattisesti ole merkki psyykkisestä oireilusta. Iso osa nuorista voi hyvin ja he ovat tyytyväisiä sekä toimintakykyisiä. Heillä on suunnitelmia sekä tavoitteita ja halua vaikuttaa omiin asioihin. Huolen tulisi kuitenkin herätä, mikäli nuori eristäytyy kaveri- tai harrasteporukasta, on jatkuvasti vihainen ja väsynyt tai ei halua enää ollenkaan puhua asioistaan. Myös totaalinen näköalattomuus voi olla merkki ongelmista eli nuori ei haaveile, unelmoi tai osaa miettiä mitään tavoitteita. Toki jos kaikki voimat menevät kulloisesta päivästä selviytymiseen, niin on ymmärrettävää, ettei jaksamista riitä tulevaisuuden suunnitteluun.

Nuoret selviävät haastavista tilanteista pääsääntöisesti hyvin, jos ongelmiin puututaan ajoissa ja tarjolla on riittävästi apua. Eri tilanteisiin on saatavilla tukea myös perheen ulkopuolelta. Jos nuoren tai perheen on vaikea määritellä tarkemmin omaa avuntarvettaan, mutta tuntuu, että jotain pitäisi tehdä, niin yhteyttä voi ottaa vaikkapa Findersin työntekijään tai Ohjaamoon. Näiden tahojen kanssa tilannetta voidaan selvitellä tarkemmin ja etsiä paikka, josta oikeanlaista apua voi saada.

Sellaista elämä on

On kuitenkin muistettava, että jokainen nuori elää nuoruuttaan omalla tavallaan, ja tilanteet sekä aikuisten hyvää tarkoittavat neuvot koetaan eri tavalla. Olisikin helppoa (näin työntekijän sekä äidin näkökulmasta), jos kaikki kulkisivat samaa polkua ja jokaisen auttamiseen sopisi sama sapluuna. Mutta niinhän se ei ole, ei nuorten kanssa eikä elämässä ylipäänsä. Jokainen nuori on omanlaisensa ja käy läpi oman seikkailunsa matkalla aikuisuuteen, ja näin sen pitää ollakin.

Otsikot ovat kappaleista: Nuoruus on seikkailu (Katri Helena), Me ollaan nuoriso (Pikku G), Kaikki nuoret tyypit (Tehosekoitin), Pidä pää ylhääl (Roope Salminen & Koirat) ja Sellaista elämä on (Juha Vainio)

Sanna Pelmola
Projektityöntekijä, yksilö- ja työhönvalmentaja
Wörtti-hanke

Jaa tämä julkaisu:
Jätä kommentti