Oletko kuullut Sotekin kuntouttavan työtoiminnan ryhmäpalveluista?

Ajankohtaista

Oletko kuullut Sotekin kuntouttavan työtoiminnan ryhmäpalveluista?

Oletko kuullut Sotekin kuntouttavan työtoiminnan ryhmäpalveluista?

Sotek-säätiön kuntouttavan työtoiminnan ryhmäpalvelujen avulla edistetään asiakkaiden osallisuutta, toimintakykyä, arjenhallintaa, työllistymistä ja tavoitteiden saavuttamista. Helmikuussa 2021 käynnistyvät jälleen uudet ryhmät Kotkassa.

Sotekin kuntouttavan työtoiminnan ryhmät ovat Verso, Tulevaan ja Digiryhmä. Ryhmiä järjestetään Kotkassa vuoden aikana kaikkiaan viisi.

Kaikkiin ryhmiin hakeudutaan ottamalla ensin yhteyttä omaan Kymsoten Monialaisen työelämäpalvelun virkailijaan ja sopimalla sitä kautta jatkosta. Verso- ja Tulevaan-ryhmien vetäjä Irene Vallema myös auttaa ja antaa mielellään lisätietoja ryhmistä ja ottaa tarvittaessa yhdessä asiakkaan kanssa yhteyttä Monialaisen työelämäpalvelun virkailijaan, jotta asia saadaan vireille. Irenen yhteystiedot ovat tämän jutun lopussa.

Ryhmäläinen voi halutessaan osallistua ryhmätoiminnan rinnalla myös varsinaiseen kuntouttavaan työtoimintaan.
 

Verso – Tukea elämänhallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun

Vuonna 2021 Verso-ryhmiä järjestetään kaksi: yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Verson seuraava ryhmä käynnistyy 4.2.2021 ja kokoontuu Sotekin Femma-toimipisteessä (Tikankatu 5, Kotka). Ryhmä tapaa kaksi kertaa viikossa ja tapaamiskertoja on yhteensä noin 23. Tapaamiskerran pituus voi vaihdella päivän sisällön mukaan neljästä kuuteen tuntiin.

Versossa tuetaan osallistujien työllistymistä, toimintakykyä ja osallisuutta. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa asiakkaiden elämänhallinnan taitoja niin, että työelämätaidot lisääntyvät ja tuovat keinoja tulevaisuuden suunnittelua varten. Toiminnassa kiinnitetään huomiota arjen rytmitykseen ja ryhmän on tarkoitus tukea yksittäisen jäsenensä kasvua ja itsenäistymistä yhteisöllisin keinoin. Ryhmätoiminnan lisäksi palveluun kuuluu yksilövalmennusta.

Syksyn Verso-ryhmä käynnistyy 13.9.2021 ja sinun on mahdollista ilmoittautua jo nyt myös syksyn ryhmään.

Kevään ja syksyn ryhmäpäivät ja muuta lisätietoa löydät TÄÄLTÄ (Verso-ryhmä-välilehti).

Tulevaan – Toiminnallinen arkiryhmä maahanmuuttajille

Vuonna 2021 järjestetään kaksi Tulevaan-ryhmää: yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Seuraava Tulevaan-ryhmä käynnistyy 8.2.2021 ja kokoontuu Sotekin Femma-toimipisteessä (Tikankatu 5, Kotka). Ryhmä tapaa kaksi kertaa viikossa ja kokoontumiskertoja on yhteensä 23. Tapaamiskerran pituus voi vaihdella päivän sisällön mukaan neljästä kuuteen tuntiin.

Ryhmässä harjoitellaan arjen taitoja ja selvitetään, mitä toiveita ja tavoitteita ryhmäläisillä on tulevaisuutta ajatellen, ja miten ryhmän toiminnalla voidaan auttaa niiden saavuttamisessa. Lisäksi tutkitaan erilaisia koulutus- ja työmahdollisuuksia.

Aiheita, joista ryhmässä keskustellaan ja joita harjoitellaan:
• Koti ja taloudenhoito
• Terveys ja liikunta
• Tiedonhaku ja tietotekniikka
• Vapaa-aika ja sosiaaliset suhteet
• Koulutus ja työ
• Omat vahvuudet ja taidot

Ryhmätoiminnan lisäksi palveluun kuuluu yksilövalmennusta.

Syksyn Tulevaan-ryhmä käynnistyy 6.9.2021 ja sinun on mahdollista ilmoittautua jo nyt myös syksyn ryhmään.

Kevään ja syksyn ryhmäpäivät ja muuta lisätietoa löydät TÄÄLTÄ (Tulevaan-ryhmä-välilehti).

Digiryhmä – Matalan kynnyksen kurssi digitaitojen maailmaan

Vuonna 2021 järjestetään yksi Digiryhmä, joka käynnistyy 10.3.2021 ja se kokoontuu Sotekin Femma-toimipisteessä (Tikankatu 5, Kotka). Ryhmätapaamisia on kaksi kertaa viikossa. Kokoontumiskertoja on yhteensä 24.

Tämä ryhmä on tarkoitettu muun muassa vaikeasti työllistyville työttömille, maahanmuuttajille ja nuorille, joilla on vähäisesti tai ei lainkaan digitaitoja.

Ryhmässä kohennetaan konkreettisia digitaalisia taitoja ja samalla kasvatetaan motivaatiota digitaalisten taitojen oppimiseen, kuten myös digitaalisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin asioiden hoitamiseksi niin työelämässä kuin muilla elämän osa-alueilla.

Ryhmätoiminnan lisäksi palveluun kuuluu yksilövalmennusta. Aiheisiin orientoidutaan pelillisen menetelmän avulla. Ryhmässä käytetään sekä mobiililaitteita että tietokoneita.

Aiheita ovat mm.:
• Motivaation ja kiinnostuksen herättäminen
• Internetin peruskäyttö, omien asioiden hoitaminen
• Sähköpostin perusteet
• Laitteen ja tiedonhallinnan perusteet
• Tekstinkäsittelyn perusteet
• Esitysgrafiikan perusteet
• Medialukutaito, sosiaalinen media
• Ostaminen verkossa
• Verkossa toimimisen vaarat ja uhat
• Kuvan-/videonkäsittelyn perusteet

Yhteydenotot Digiryhmään liittyen: Anna-Maria Silvo, puh. 044 777 0364 / Sanna Kaaro-Vuorimaa, puh. 044 777 0321
Ryhmäpäivät ja muuta lisätietoa löydät TÄÄLTÄ (Digiryhmä-välilehti).

Arjen rytmiä, voimaantumista ja vertaistukea

Tähän mennessä sekä Verso- että Tulevaan-ryhmiä on järjestetty kaksi. Digiryhmä käynnistyy tänä keväänä ensi kertaa.

–Aiemmat ryhmät ovat sujuneet paremmin kuin hyvin. Ryhmistä saatu palaute on ollut positiivista, ja toiminta on vahvistanut osallistujia ja tarjonnut vertaistukea. Versolaiset ovat saaneet arkeensa rytmiä. Tulevaan-ryhmän osallistujat ovat saaneet tärkeää ohjausta ja opastusta arkipäivän asioihin, päässeet puhumaan suomea sekä voimaantumaan esimerkiksi tanssin ja muun liikunnan parissa, Irene Vallema kuvailee.

Lisätietoa ja apua ryhmiin hakeutumiseen saa Irene Vallemalta, p. 044 777 0377
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi
Lisätietoa myös
TÄÄLTÄ.

Jaa tämä julkaisu: