Ammatillisesta kuntoutusselvityksestä kohti opiskeluja tai työelämää

Ajankohtaista

Ammatillisesta kuntoutusselvityksestä kohti opiskeluja tai työelämää

Ammatillisesta kuntoutusselvityksestä kohti opiskeluja tai työelämää

Sotek-säätiö tarjoaa Kelan ammatillisen kuntoutusselvityksen palvelua yhteistyössä Live-säätiön kanssa. Sotekin kehittämispäällikkö Katri Arvila kertoo, mistä ammatillisessa kuntoutusselvityksessä on kyse.

1. Mitä ammatillinen kuntoutusselvitys on?
Ammatillinen kuntoutusselvitys on tarkoitettu henkilöille, joiden työ- tai opiskelukyky on heikentynyt esimerkiksi terveydellisistä syistä. Tämän asiakkaalle maksuttoman palvelun avulla muodostetaan kokonaiskuva hänen tilanteestaan, ja tunnistetaan mahdolliset ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeet. Moniammatillinen työryhmä auttaa asiakasta tunnistamaan ja arvioimaan työ-, opiskelu- tai toimintakykyyn vaikuttavia seikkoja.

2. Mitä se pitää sisällään?
Palvelu jakautuu kolmeen eri viikkoon. Viikko sisältää ryhmätoimintaa, jossa käsitellään eri osa-alueita, kuten työ- ja toimintakyky, elämänhallinta ja työelämätaidot. Lisäksi palveluun sisältyy yksilöllisiä tapaamisia ammatillisen tiimin jäsenten kanssa, kuten lääkärin, psykologin, työelämäasiantuntijan ja sosiaaliasiantuntijan.

3. Mihin palvelulla tähdätään?
Tavoitteena on laatia asiakkaalle realistinen jatkosuunnitelma kohti koulutusta tai työelämää, tai luoda suunnitelman avulla edellytykset jatkaa työelämässä tai opiskelujen parissa sairaudesta, vammasta tai muusta työ-, opiskelu- tai toimintakykyä heikentävästä tekijästä huolimatta.

4. Kenelle se on suunnattu?
Työttömille, työssä käyville ja opiskelijoille, joilla on jostain syystä haastavaa selviytyä työ- tai opiskeluelämässä.

5. Paljonko asiakkaita on tähän mennessä kyseisessä palvelussa ollut ja minkälaisia tuloksia on saavutettu?
Palvelu aloitettiin helmikuussa 2020 ja asiakkaita on ollut tähän mennessä 67. Jokaiselle on laadittu realistinen jatkosuunnitelma. Me emme tasan tarkkaan tiedä, kenen kohdalla ne ovat lähteneet toteutumaan, koska asiakkaat eivät ole enää olleet tuolloin meidän asiakkainamme. Asiakkaita on sijoittunut työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Muutaman kanssa palvelu on keskeytynyt työpaikan saamisen tai opiskelujen aloittamisen vuoksi. Esimerkiksi TE-palveluilta olemme saaneet hyvää palautetta.

Sotek tuottaa alihankintana Livelle ammatillisen kuntoutusselvityksen työelämäasiantuntijan, sosiaaliasiantuntijan sekä ryhmäohjauksen palvelut. Live huolehtii psykologin ja lääkärin palveluiden tuottamisesta.

Lisätietoa: Kehittämispäällikkö Katri Arvila, 044 777 0367, sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi

 

Jaa tämä julkaisu: