Kuntouttava työtoiminta

Parantaa elämänhallintaa ja lisää työllistymismahdollisuuksia

Kuntouttavaan työtoimintaan on mahdollista hakeutua Kymenlaaksossa Kymsoten Monialaisen työelämäpalvelun ja Itä-Uudellamaalla Itä-Uudenmaan Työvoiman palvelukeskuksen kautta.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö

Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy sekä työ- että yksilövalmennusta ja ryhmätoimintaa. Työvalmennuksen avulla edistetään osaamistasi, opitaan uusia taitoja sekä vahvistetaan työkykyäsi. Kuntouttavan työtoiminnan sisältö määritellään yksilöllisesti elämäntilanteesi huomioiden. Toiminnan lähtökohtana on työ- ja toimintakyvyn parantuminen sekä päivärytmin selkeytyminen. Valittavanasi on monenlaisia työtehtäviä Sotek-säätiön toimipisteistä. Työtehtävät räätälöidään vastaamaan Sinun työkykyäsi, toiveitasi ja osaamistasi.

Kuntouttavassa työtoiminnassa työskennellään 1–4 päivänä viikossa ja päivän pituus on 4–8 tuntia. Kuntouttavan työtoiminnan aikana saat yksilövalmentajien tuen koko jakson ajalle. Saat myös apua mielekkään jatkopolun suunnittelussa.

Mitä kuntouttava työtoiminta tarjoaa Sinulle?

 • Mielekkäitä, osaamistasi ja toiveitasi vastaavia työtehtäviä
 • Tukea omien voimavarojesi, taitojesi sekä osaamisesi vahvistamisessa
 • Apua oman ammatillisen suunnan etsimisessä
 • Tukea koulutusvaihtoehtojen kartoittamisessa
 • Työelämätaitojasi sekä työkykyäsi edistävää ryhmätoimintaa

Minkälaisia tehtäviä kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy?

Kymenlaaksossa

 • Kierrätysmyymälätyöt sekä erilaiset catering- ja asiakaspalvelutehtävät
 • Kokoonpano- ja pakkaustyöt
 • Puu- ja metallityöt
 • Kiinteistön- ja ympäristönhoitotyöt
 • Remontointi-, rakennus- ja kalusteiden kunnostustyöt
 • Avustavat hoito-, ohjaus- ja siivoustyöt

Itä-Uudellamaalla

 • Kierrätysmyymälä- ja varastotoimintaan liittyvät työt

Miten pääsee mukaan?

Kymenlaakso: Ota yhteyttä TE-toimiston virkailijoihin.
Itä-Uusimaa: Ota yhteyttä TE-toimiston tai TYP:n virkailijoihin.

Virkailijat laativat sinulle aktivointisuunnitelman ja auttavat sinua löytämään sopivan paikan yksiköistämme.

Lisätietoja:
Kuntouttavan työtoiminnan asiakaskoordinaattori
Anna-Maria Silvo, 044 777 0364

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi