Neuropsykiatrinen valmennus

Apua jokapäiväisiin haasteisiin

Sotek-säätiö tarjoaa neuropsykiatrista valmennusta, eli NEPSY-valmennusta. Valmennus on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on vaikeuksia selvitä jokapäiväisen elämän haasteista.

Arjen- ja elämänhallintataitoja vaikeuttavat muun muassa neuropsykiatrinen oireilu, ADHD, Asperger, autismi ja Tourette. NEPSY-valmennus ei vaadi lääkärin tekemään diagnoosia.

Keskeisiä asioita valmennuksessa ovat elämänhallinnan ja arjen sujumisen tukeminen. Valmennuksen tavoitteena on uusien toimintatapojen löytyminen asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntäen.

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Tavoitteet, aikataulut ja toimintatavat suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Valmennuksen työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, jossa edistetään myönteisellä tavalla ohjattavan käsitystä omasta itsestään ja kyvyistään.

Lisätietoja:
Olli Laakso
puh. 044 777 0371

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi

Nepsy-kuva.png