Organisaatio - Sotek-säätiö sr

Organisaatio

Sotek-säätiö sr:n organisaatio
Sotek_organisaatiokaavio_2022.jpg

Työelämä- ja hyvinvointipalvelut tuottaa työelämävalmiuksia ja -taitoja lisääviä palveluita sekä kehittää projektien avulla uusia palveluita ja toimintamalleja eri asiakaskohderyhmien tukemiseksi. Lisäksi palvelulinja vastaa työllistymistä edistävistä sosiaalipalveluista, kuten kuntouttavasta työtoiminnasta, yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa.

Tekniikka- ja tuotantopalvelut tarjoavat työtoimintaa useassa eri yksikössä ja usealla eri toimialalla. Palvelusisältöön kuuluvat erilaiset alihankintatyöt, kuten metallin- ja puunjalostus ja kokoonpano, sekä remonttipalvelut ja ulkoalueiden hoito. Palvelulinja tarjoaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia aina vajaakuntoisten työtoiminnasta työkokeiluun ja palkkatuettuun työhön. Työllistymismahdollisuuksien lisäksi palvelulinjan eri yksiköt ovat tunnistettuja työssäoppimisympäristöjä ammattitutkintojen työssäoppimisjaksojen suorittamista varten.

Vammaispalvelut tuottaa erilaista päivä- ja työtoimintaa useassa eri yksikössä. Tarjolla on vammaisten päivätoimintaa, vammaisten ja vajaakuntoisten työtoimintaa, avotyötä, tuettua työtä ja tehostettua työhönvalmennusta.

Kehittämispalvelut vastaa sekä Sotek-säätiön sisäisistä kehityshankkeista että sen yhteistyösuhteita kehittävistä hankkeista.

Johtoryhmä

Jokipii_Marjo.jpg

Marjo Jokipii

Toimitusjohtaja
Keronen_Jukka-Pekka.jpg

Jukka-Pekka Keronen

PalvelupäällikköTekniikka- ja tuotantopalvelut
Arvila_Katri.jpg

Katri Arvila

KehittämispäällikköTyöelämä- ja hyvinvointipalvelut
Koivisto_Taina.jpg

Taina Koivisto

TalouspäällikköTukipalvelut
Tomi_R.jpg

Tomi Rossi

PalvelupäällikköVammaispalvelut

Sotek-säätiö sr:n hallitus

 • Jouni Honkanen, pj.
 • Martti Nakari, vpj.
 • Antero Alenius
 • Anu Salonen
 • Elina Havukainen
 • Jarmo Rissanen
 • Jukka Lindberg

Sotek-säätiö sr:n hallintoneuvosto

 • Riku Pirinen, pj.
 • Tarja Alastalo, vpj.
 • Anne Heimola
 • Ari Nevalainen
 • Markku Mikkola
 • Martti Anttila
 • Miia Kurttila
 • Mikko Pirinen
 • Satu Toivanen
 • Sisko Ukkola-Paronen
 • Ville Virtanen