Organisaatio

Sotek-säätiö sr:n organisaatio
Sotek_organisaatiokaavio.jpg

Kuntoutus- ja osallisuuspalvelut on vastuussa työllistymistä edistävistä sosiaalipalveluista, kuten kuntouttavasta työtoiminnasta, yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa.

Työelämä- ja kehittämispalvelut tarjoaa kattavasti työelämävalmiuksia ja -taitoja lisääviä palveluita sekä kehittää projektien avulla uusia palveluita ja toimintamalleja eri asiakaskohderyhmien tukemiseksi.

Tekniikka- ja tuotantopalvelut tarjoavat työtoimintaa useassa eri yksikössä ja usealla eri toimialalla. Palvelusisältöön kuuluvat erilaiset alihankintatyöt, kuten metallin- ja puunjalostus ja kokoonpano, sekä remonttipalvelut ja ulkoalueiden hoito. Lisäksi teknisten palveluiden piiriin kuuluu autopajatoimintaa, joka sisältää autojen huolto- ja korjaustyöt sekä rengashotelli- ja autopesupalvelut. Palvelulinja tarjoaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia aina vajaakuntoisten työtoiminnasta työkokeiluun ja palkkatuettuun työhön. Työllistymismahdollisuuksien lisäksi palvelulinjan eri yksiköt ovat tunnistettuja työssäoppimisympäristöjä ammattitutkintojen työssäoppimisjaksojen suorittamista varten.

Vammaispalvelut tuottaa erilaista päivä- ja työtoimintaa useassa eri yksikössä. Tarjolla on vammaisten päivätoimintaa, vammaisten ja vajaakuntoisten työtoimintaa, avotyötä, tuettua työtä ja tehostettua työhönvalmennusta sekä tukea päihde-, mielenterveys- tai arjenhallinta-asioiden käsittelyssä ja arvioinnissa.