Resiina

Yksinäisyyttä vastaan

Kaipaatko arkeesi seuraa ja tekemistä? Resiina-hanke on Kotkan seudulla toimiva hanke, jonka tarkoituksena on tarjota tekemistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta 16-65-vuotialle, jotka tuntevat olevansa yksinäisiä.

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan Resiinan toimintaan?

Täytä alla oleva lomake ja otamme sinuun yhteyttä. Voit myös ottaa yhteyttä meihin.
TÄYTÄ LOMAKE

Terveisin Resiinan työntekijät
Olli Laakso (044 777 0371)
Keijo Kumanto (044 777 0374)
Resiina-hankkeen osoite: Suursaarenkatu 3, 48100 Kotka

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittaman Resiina-hankkeen tarkoituksena on torjua työikäisten ihmisten yksinäisyyttä ja lisätä heidän sosiaalista osallisuuttaan kummitoiminnan, ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä vapaaehtoistyön keinoin. Hanke on kolmivuotinen ja toteutetaan vuosina 2017–2019.

Varsinaisen kohderyhmän muodostavat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt, jotka kokevat olevansa yksinäisiä. Tarkoituksena on muodostaa näistä henkilöistä ryhmä siten, että puolet heistä ovat 16–29-vuotiaita ja puolet 30–65-vuotiaita. Asiakkaan statuksella ei ole väliä, hän voi olla työtön, kuntoutuksessa tai määräaikaisella eläkkeellä. Hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä sukupolvien välistä vuorovaikutusta, joten siksi pidetään tärkeänä, että mukana on sekä nuoria että iäkkäämpiä ihmisiä. Näiden kahden ikäryhmän edustajista muodostetaan kummipareja, jolloin vanhemmat asiakkaat toimivat mentoreina nuoremmille asiakkaille.

Välillisen kohderyhmän muodostavat sellaiset henkilöt, joiden piirissä on havaittu yksinäisyyden kokemusta muita voimakkaammin. Näitä ovat esimerkiksi vanhukset ja vastaanottokeskuksissa turvapaikkapäätöstä odottavat turvapaikanhakijat sekä kehitysvammaiset.

veikkaus_logo