Tulevaan! - Sotek-säätiö sr

Tulevaan!

Tukea arjen eri osa-alueilla

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama Tulevaan!-hanke toteutettiin 01/2015–08/2019 ja sen päämääränä oli edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten voimaantumista ja toimintamahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa vahvistamalla kohderyhmän toimintakykyä yksilö- ja ryhmäohjauksen avulla.

Hankkeen kohderyhmänä olivat 17–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset miehet, joiden kotouttamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet olivat päättyneet tai päättymässä tai jotka muusta syystä tarvitsivat tukea arjen eri osa-alueilla. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat myös turvapaikanhakijamiehet, joilla oli riittävät kielelliset taidot osallistua yksilö- ja ryhmäohjaukseen suomen kielellä. Ryhmäohjauksessa käytiin läpi arjen eri osa-alueita, joita olivat 1) talous ja raha, 2) koti ja kodinhoito, 3) vapaa-aika ja sosiaaliset suhteet, 4) terveys ja liikunta ja 5) itsetunto ja itsetuntemus.

veikkaus_logo