Tulkkauspalvelu

Apua asiointiin ja arkeen

Tulkkauspalvelun tavoitteena on lisätä puhevammaisten henkilöiden päätöksenteko- ja toimintamahdollisuuksia. Palvelu on viestien tulkkausta ja tulkintaa, siihen kuuluu kommunikoinnin avustamista ja tukemista. Jokaisen puhevammaisen henkilön tulkkauspalvelu yksilöidään ja toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Puhevammaisten tulkkauspalvelua voivat hakea henkilöt, joilla on vaikea puhevamma jonkin sairauden tai vamman vuoksi. Tulkkauspalvelua haetaan Kelalta, jolla on lakisääteinen velvollisuus järjestää palvelu sitä tarvitsevalle henkilölle. Sotek tuottaa yhteistyössä Kelan ja kuntien kanssa tulkkauspalvelua ja sopeutumisvalmennusta.

Puhevammaisella henkilöllä on oikeus saada tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Hakemuslomakkeita saa asiakkaan kotikunnan Kelasta tai TÄÄLTÄ. Palvelu on maksuton. Hakemuksen liitteenä tulee olla asiakkaan profiililomake ja puheterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto.

Palvelu avaa monia mahdollisuuksia

Tulkkauspalvelun avulla voit vähentää kommunikointiin liittyviä esteitä ja lisätä osallisuuttasi yhteiskunnassa. Yksilöllisessä palvelussa käytetään puhetulkkausta tai puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä, kuten viittomista, kirjoittamista, blisskieltä, kuvia ja symboleja. Tarvittaessa käytetään apuvälineitä, kuten kommunikointitauluja ja -kansioita, puhelaitetta ja tietokonetta.

Palvelua voi käyttää esimerkiksi:

 • asiointiin (posti, pankki, virastot, parturi, kaupassa käynti jne.)
 • postin lukemiseen
 • kokouksiin
 • koulutus- ja kulttuuritilaisuuksiin
 • vapaa-ajan ja harrastusten kommunikointitilanteisiin
 • kirjoitustulkkaukseen
 • kirjoittamisen avustamiseen
 • opiskeluun, kursseihin osallistumiseen
 • puhelintulkkaukseen
 • lomakkeiden täyttämiseen, ja niiden sisältöjen selventämiseen
 • ystävien ja sukulaisten tapaamiseen
 • apuvälineiden hankinnan ja käytön ohjaukseen, apuvälineiden toiminnasta huolehtimiseen
 • asiakkaan ja lähi-ihmisten vuorovaikutuksen vahvistamiseen ja motivoimiseen

Sopeutumisvalmennus on kommunikointimenetelmien käytön ohjausta ja harjoittelua sekä lähiympäristön ja lähi-ihmisten ohjausta asiakkaan kommunikaatiomenetelmien käytössä. Maksutonta sopeutumisvalmennusta voit hakea kotikunnan sosiaalitoimistosta.

Kysy lisää Kelasta tai suoraan puhevammaisten tulkki Christina Karhilta, 044 777 0358.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi

KelaFpa_cmyk.png