Uravalmennus

Tukea ja ohjausta työpaikan etsimiseen

Urapaja

  • pitkäaikaistyöttömille
  • yli 29-vuotiaille
  • kotkalaisille
  • muutokseen motivoituneille

Pajan tavoitteet

Pajan tavoitteena on tukea ja ohjata työhönvalmennettavaa työpaikan etsimisessä, työhön siirtymisessä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa ja koulutukseen siirtymisessä. Tavoitteena on myös lisätä työelämään liittyviä tietoja ja taitoja monipuolisesti ja tulla entistä tietoisemmaksi omista vahvuuksista ja haasteista työmarkkinoille tai koulutukseen sijoittumisessa.

Pajajakso alkaa vähintään kuukauden mittaisella kartoittavalla työkokeilu- tai kuntouttavan työtoiminnan jaksolla Sotekin omassa työtoimintayksikössä erilaisia työtehtäviä tehden. Kartoitusvaiheen aikana selvitetään valmennettavan kokonaistilanne, motivaatio, osaaminen, työkyvyn rajoitteet, toiveet ja tuen tarpeet sekä kartoitetaan työpaikkamahdollisuudet. Pajajakson aikana työtehtävät ja harjoittelupaikka vaihtelevat kiinnostuksen ja osaamisen mukaan.

Pajajakson aikana voi olla myös työkokeilussa ulkopuolisessa yrityksessä. Koko pajajakson ajan työhönvalmennettava saa tukea työhön siirtymisessä ja työssä suoriutumisessa yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Pajajaksoa voidaan tarvittaessa jatkaa TE-toimiston tai Väylän virkailijan suostumuksella.

Miten pajalle pääsee?

Ole yhteydessä TE-toimiston tai Väylän virkailijaan tai soita suoraan pajalle varataksesi haastatteluaika.

Lisätietoja:
Kati Kurtti
Kuntoutusohjaaja
044 777 0361

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi