Uusi Askel

Avaimet avoimille työmarkkinoille

Työllistymistä edistävän Uusi Askel -hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Kymenlaakso. Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 17-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevat. Pääsääntöisesti asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen TE-palveluiden ja Monialaisen työelämäpalvelun kautta. Asiakas voi ottaa hankkeeseen yhteyttä myös itse tai muiden palveluiden kautta. Hankkeessa on myös mahdollisuus kiinnittyä Sotek-säätiön omiin toimipisteisiin työkokeilulla tai palkkatuella. Sotek-säätiöllä asiakkaalla on mahdollisuus kerryttää osaamistaan 10 eri ammattialalla.

Hankkeessa tarjotaan työelämävalmiuksia ja -taitoja tukevaa yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä asiantuntijaluentoja. Jokaiselle asiakkaalle rakennetaan yksilöllinen polku kohti työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään työllistymisen edistämisen kannalta tarpeellista lisäkoulutusta, kuten ensiapukoulutusta tai ammattipätevyyskoulutusta. Hankkeen uravalmentaja kulkee asiakkaan rinnalla ohjaten ja tukien tätä koko asiakkuuden ajan. Hankehenkilöstö tarjoaa myös yrittäjille opastusta työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin sekä asiakkaan osaamiskartoituksen laatimiseen yhdessä asiakkaan kanssa.

Hankkeen aikana kehitetään uusia toimintamalleja, kuten palveluohjausta ja URA-huonetoimintaa. Sotek-säätiön olemassa olevia työ- ja toimintamalleja kehitetään ja vahvistetaan.

Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toimivat Monialainen työelämäpalvelu, TE-palvelut, kunnat ja kaupungit, paikalliset oppilaitokset sekä yritykset.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Katri Arvila, 044 777 0367
Uravalmentaja Päivi Aro, 044 777 0488
Uravalmentaja Mira Silvennoinen, 044 777 0350
Uravalmentaja Jenni Lehtinen, 044 777 0442

ely_logote_logo