Uusi Askel

Avaimet avoimille työmarkkinoille

Uusi Askel on työllistävä hanke, jonka toiminta-alueena on Kotka-Hamina-Pyhtää. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja 300 päivää työmarkkinatukea saaneet. Pääsääntöisesti asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen TE-palveluiden ja Monialaisen työelämäpalvelun kautta. Asiakas voi ottaa hankkeeseen yhteyttä myös itse tai muiden palveluiden kautta. Hankkeessa on mahdollisuus kiinnittyä Sotek-säätiön omiin toimipisteisiin työkokeilulla tai palkkatuella. Sotek-säätiöllä asiakkaalla on mahdollisuus kerryttää osaamistaan 10 eri ammattialalla.

Hankkeessa tarjotaan kattavasti työelämävalmiuksia- ja taitoja lisääviä koulutuksia ja luentoja. Jokaiselle asiakkaalle rakennetaan yksilöllinen polku kohti työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta. Hankkeen uravalmentaja kulkee asiakkaan rinnalla ohjaten ja tukien tätä koko asiakkuuden ajan. Hankehenkilöstö tarjoaa myös yrittäjille opastusta työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin sekä asiakkaan osaamiskartoituksen laatimiseen yhdessä asiakkaan kanssa.

Hankkeen aikana kehitetään uusia toimintamalleja; mobiilisovellus valmennuksen viestinnän tueksi, palveluohjaus, URA-huone. Sotek-säätiön olemassa olevia työmalleja jatkokehitetään ja vahvistetaan. Samalla vahvistetaan ja kehitetään jo olemassa olevia toimintamalleja.

Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toimivat Monialainen työelämäpalvelu, TE-palvelut, kunnat ja kaupungit, paikalliset oppilaitokset sekä yritykset.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Katri Arvila, 044 777 0367
Uravalmentaja Essi Liimatainen, 044 777 0442
Uravalmentaja Päivi Aro, 044 777 0488
Uravalmentaja Mira Silvennoinen, 044 777 0350

ely_logote_logo