Uusi Askel - Sotek-säätiö sr

Uusi Askel

Avaimet avoimille työmarkkinoille

Työllistymistä edistävän Uusi Askel -hankkeen toiminta-alueena oli Etelä-Kymenlaakso. Hankkeen kohderyhmänä olivat yli 17-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevat.

Hankkeessa tarjottiin työelämävalmiuksia ja -taitoja tukevaa yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä asiantuntijaluentoja. Jokaiselle asiakkaalle rakennettiin yksilöllinen polku kohti työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta. Tarvittaessa asiakkaalle järjestettiin työllistymisen edistämisen kannalta tarpeellista lisäkoulutusta, kuten ensiapukoulutusta tai ammattipätevyyskoulutusta. Hankkeen uravalmentaja kulki asiakkaan rinnalla ohjaten ja tukien tätä koko asiakkuuden ajan. Hankehenkilöstö tarjosi myös yrittäjille opastusta työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin sekä asiakkaan osaamiskartoituksen laatimiseen yhdessä asiakkaan kanssa.

Hankkeessa oli myös mahdollisuus kiinnittyä Sotek-säätiön omiin toimipisteisiin työkokeilulla tai palkkatuella. Sotek-säätiöllä asiakkaalla oli mahdollisuus kerryttää osaamistaan 10 eri ammattialalla.

Hankkeen aikana kehitettiin uusia toimintamalleja, kuten palveluohjausta ja URA-huonetoimintaa. Sotek-säätiön olemassa olevia työ- ja toimintamalleja kehitettiin ja vahvistettiin.

Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toimivat Monialainen työelämäpalvelu, TE-palvelut, kunnat ja kaupungit, paikalliset oppilaitokset sekä yritykset.