2016

Vammaispalvelut

Sotek-säätiö tuottaa erilaista päivä- ja työtoimintaa useassa eri yksikössä. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaan arkisia elämäntaitoja, tukea yhteiskuntaan kuulumista sekä lisätä osallisuutta. Palveluissa tarjotaan monipuolista työ- ja ryhmätoimintaa.


Vammaisten päivätoiminta

Sotek Sunila tarjoaa päivätoimintaa aikuisille vammaisille ihmisille tavoitteena arjen osallisuus ja mielekäs tekeminen.

Päivätoiminnassa tarjotaan henkilöille heidän omien kykyjensä ja taitojensa mukaista toimintaa. Toiminnassa tuetaan henkilöiden vuorovaikutustaitoja ja harjoitetaan arkisia elämäntaitoja ryhmissä ja yksilöllisten tehtävien sekä virike- ja virkistystoiminnan kautta.

Vammaisten päivätoimintaan osallistui vuoden aikana 61 (73) asiakasta ja vakituista henkilökuntaa yksikössä oli yhteensä 11.

Päivätoiminnan sisältö ja toiminta oli monipuolista. Yhteistyössä oppilaitosten ja opiskelijaharjoittelijoiden kanssa järjestettiin erilaisia teemapäiviä: kauneuden- ja komeudenhoitoa, hierontaa, olympialaisia, juhlia sekä elokuvissa käynti. Ryhmätoimintana toteutettiin muun muassa taide-, keskustelu-, kommunikointi- ja liikuntaryhmiä. Syksyllä toteutettiin Taidepolku, johon osallistui myös paikallisia taiteilijoita ja polku oli avoinna yleisölle. Yhteistyötä tehtiin Me Itse ry:n kanssa järjestämällä Sunilan juhlasalissa perinteiset vappu- ja jouludiskot. Sunilan joulukahveilla kävi noin 50 omaista vaihtamassa kuulumisia. Sunilan päivätoiminnan ja Poitsilan työtoiminnan asiakkaat järjestivät yhteisen ohjelmallisen pikkujoulutapahtuman. Opiskelijat ja muut ryhmät tekivät tutustumiskäyntejä.

Sotek-säätiö tuottaa Kelalle puhevammaisten tulkkauspalvelua. Vuonna 2016 tulkkauspalvelun kysyntä oli vähäistä ja puhevammaisten tulkki työskenteli ryhmänohjaajana päivätoiminnassa.


Vammaisten ja vajaakuntoisten työtoiminta

Vammaisten ja vajaakuntoisten työtoiminta on aikuisille tarkoitettua yksilöllistä, kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Työtoiminnassa painotetaan valmennusta ja työelämätaitojen harjaannuttamista sitä haluaville asiakkaille, jotta taitojen karttuessa olisi mahdollista siirtyä palkkatuettuun työhön.

Toimintaa järjestetään Poitsilan ja Virolahden yksiköissä sekä Linnoituksen Päiväpajassa. Työtehtäviin kuuluvat erilaiset teollisuuden ja kaupan alan kokoonpano- ja pakkaustyöt.

Palvelun piirissä oli vuoden aikana 101 (115) henkilöä. Sosiaalipalvelujen myynti laski hieman ja tuotannon alihankintatöiden määrä kasvoi viime vuoden tasolta. Poitsilassa henkilökuntaa oli viisi vakituista ja kaksi henkilöä palkkatuella. Virolahden yksikössä työskenteli yksi vakituinen henkilö ja sijaista käytettiin lomien aikana. Päiväpajassa on yksi ohjaaja.

Virkistyspäivissä toteutettiin erilaisia teemoja. Laskiaisena vietettiin ulkoilupäivää pulkkamäessä ja makkaraa paistaen. Poitsilan ruokasaliin perustettiin pop up -tilausravintola jouluateriaa varten. Pikkujoulua vietettiin yhdessä Sotek Sunilan asiakkaiden kanssa. Lähes viikoittain on ollut mahdollisuus osallistua karaokelauluesityksiin.

Virolahdella työtoiminta supistui alihankintatöiden osalta, mutta linja-autoaseman kiinteistön pihatyöt ja Matkahuollon jakopaketit työllistivät. Kahvilan ja kierrätyksen myynti säilyivät ennallaan. Sosiaalipalvelujen myynti väheni.


Tuettu työ ja avotyö

Tuetun työllistymisen yksikköön kuuluvat tuettu työ sekä avotyö ja se toimii Sunilan toimintakeskuksessa. Tuetun työllistymisen yksikössä työskentelee vastaava työhönvalmentaja ja toisen työvalmentajan työajasta puolet käytetään Poitsilan työtoiminnassa valmennusryhmän ohjaamiseen.


Tuettu työ

Tuetussa työssä työskennellään työsuhteessa työnantajaan, ja asiakkaalla on työvalmentajan sekä työpaikkaohjaajan tuki. KIT-projektiin (2012–2016) osallistumisen myötä tehostettiin näyttöön perustuvan työllistymisen mallin käyttöönottoa ja tällä hetkellä kuusi avotyön asiakasta on päässyt työsuhteiseen palkkatyöhön. Tuetussa työssä oli 6 (5) asiakasta.


Avotyö

Avotyö on tarkoitettu työvalmennusta tarvitseville, vaikeasti työllistyville vajaakuntoisille tai kehitysvammaisille henkilöille. Tavoitteena on asiakkaan työtaitojen kehittäminen ja sosiaalinen kiinnittyminen työelämään. Palveluun kuuluu työtoimintapaikan etsiminen, työvalmennusta ja sovitut käynnit työpaikalle.

Tuen tarve työpaikoilla on kasvanut ja muutama asiakas on palannut takaisin työtoimintaan työn vaativuuden takia tai lopettanut kokonaan.

Avotyössä kävi vuoden aikana 37 (40) henkilöä.


Pulmapaja

Pulmapaja toimi vuonna 2016 Raha-automaattiyhdistyksen, nykyisen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, toiminta-avustuksella. Pulmapajaa toteuttavat Sotek-säätiö sr ja Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry. Pajassa työskenteli kaksi ohjaajaa ja kurssien ajaksi palkattiin kolmas ohjaaja. Pulmapaja järjestettiin Sotek Sunilan tiloissa.

Pulmapaja on suunnattu vammaisille ja vajaakuntoisille ihmisille, jotka tarvitsevat tukea päihde-, mielenterveys- ja/tai arjenhallintaan liittyvien asioiden käsittelyssä ja arvioinnissa. Diagnoosit eivät ole oleellisia, halu tarkastella omaa tilannetta ratkaisee.

Pulmapajalla toteutettiin kaksi (yksi keväällä ja yksi syksyllä) kolmen kuukauden pituista arjenhallintakurssia, joihin sisältyi ryhmätoimintaa ja yksilövalmennusta. Noin puoli vuotta kurssin jälkeen järjestettiin kahden viikon pituinen seurantajakso. Molemmille kursseille osallistui kahdeksan henkilöä. Yhteensä vuoden aikana Pulmapajan toimintaan osallistui 20 henkilöä.

Kurssien aikana tehtiin erilaisia tutustumiskäyntejä työpaikoille, tutustuttiin erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin ja suunniteltiin yksilöllisiä jatkopolkuja. Elokuussa järjestettiin pihapikniktapahtuma, johon kutsuttiin yhteistyökumppaneita ja aiempien vuosien kurssilaisia.


Kahvilat

Kahvila Lime tarjoaa laadukkaita kahvilapalveluja, joissa korostuvat palveluhenkisyys ja asiakaslähtöisyys. Kahvila Lime toimii Karhulan uimahallilla ja tuottaa uimahallin lipunmyynnin kassapalvelut. Kahvilassa työskentelee työvalmentajan ohjauksessa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita ja työkokeilijoita. Lipunmyyntiin palkattiin kassanhoitaja sekä palkkatuella kaksi henkilöä. Kahvila Limen kautta hoidetaan Kotkamills Oy:n kokouskahvitusten tarjoiluja sekä erilaisia avustavia toimistopalveluja tehtaalla. Yhteistyö Kotkamillsin kanssa sujui hyvin ja sopimusta jatkettiin.

LounasKahvila Lime tarjoaa laadukkaita lounas- ja kahvilapalveluja Kotkansaarella City-kodin alakerrassa. LounasKahvilassa työskenteli työvalmentajan ohjauksessa avotyön ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita sekä työkokeilijoita. Toiminta laajeni, kun yksi palvelukodin osastoista alkoi tilata ateriat LounasKahvilasta.

Lime-kahvilaketju laajentui keväällä Virojoen Goodwill-myymälän yhteyteen.