Wörtti - Yksilöohjausta ja ryhmätoimintaa 17–29-vuotiaille nuorille - Sotek-säätiö sr

Wörtti

Yksilöohjausta ja ryhmätoimintaa 17–29-vuotiaille nuorille

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelu, Wörtti, tarjosi nuorille mahdollisuuksia itsetunnon vahvistamiseen ja rohkaistumista sosiaalisissa tilanteissa sekä omien tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelu oli suunnattu 17–29–vuotiaille kotkalaisille nuorille ja nuorille aikuisille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

Wörtti-palveluun sisältyi yksilö- ja ryhmäohjausta, joiden kautta nuoret saivat muun muassa keinoja arjessa selviytymiseen, itsestä huolehtimiseen sekä jatkosuunnitelmien tekemiseen.

Yksilöohjauksessa käsiteltiin osallistujien henkilökohtaisia toiveita ja haasteita, etsittiin tarvittavia palveluita ja pureuduttiin ongelmien ratkaisuun konkreettisella tasolla. Ryhmässä tehtiin toiminnallisia asioita, keskusteltiin, tehtiin yhdessä ruokaa ja tutustuttiin erilaisiin harrastuspaikkoihin sekä muihin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin.

Palvelua tarjottiin vuoden 2019 alusta vuoden 2022 loppuun.

Wörtin kanssa yhteistyössä toimivat Etsivä nuorisotyö Finders ja Kotkan kaupunki.

wortti.jpg