Ammatillinen kuntoutus - Sotek-säätiö sr

Ammatillinen kuntoutus

Kuntoudu takaisin työelämään

Ammatillinen kuntoutus voi tukea työelämässä jatkamistasi esimerkiksi silloin, kun:

  • sairaus vaikeuttaa työssä selviytymistäsi

  • suunnittelet työelämän pariin paluuta pitkän sairausloman tai kuntoutuksen jälkeen

  • eläkehakemuksesi on hylätty

 

Ammatillinen kuntoutus työeläkelaitosten järjestämänä on ratkaisukeskeistä yksilöohjausta, jonka tavoitteena on löytää sinulle työkokeilupaikka, työpaikka tai koulutuspaikka.

 

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kaksi henkilöä istuu vierekkäin metsänsiimeksessä. Toinen henkilöistä katsoo toista ja pitelee käsissään kirjaa.

 

Näin hakeudut ammatilliseen kuntoutukseen:

  • ole yhteydessä omaan työeläkevakuutusyhtiöösi
  • täytä kuntoutushakemus, jonka liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon
  • apua kuntoutushakemuksen täyttämiseen saat joko työeläkevakuutusyhtiöstäsi tai Kelasta

 

Sotekin ammatillisen kuntoutuksen palveluun sisältyy:

  • alkuhaastattelu
  • työhönpaluun suunnitelma
  • työkokeilun tai koulutuksen järjestäminen

 

Työeläkekuntoutuksella voit lisätä työssäolovuosia

Työelämässä olevien ja pidempään työskennelleiden (n. 5 vuotta) vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisena järjestäjänä ovat työeläkelaitokset. Työeläkekuntoutuksella tarkoitetaan ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä, joilla eläkeyhtiö voi tukea sinua jatkamaan työelämässä sairaudesta huolimatta.

 

Työeläkekuntoutukseen pääsy edellyttää, että sinulla on riski joutua lähivuosina sairauden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle, ja että sinulla on tarvittava ammattipätevyys koulutuksen tai työn kautta sekä riittävän pitkä työhistoria. Palveluun hakeudutaan oman työeläkevakuutusyhtiön kautta.

Yhteystiedot

Katri Arvila

Kehittämispäällikkö

044 777 0367


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi

Seuraa meitä somessa