Avittaja - Sotek-säätiö sr

Avittaja

Sosiaalisten tilanteiden pelon voittamiseen

--------

Puhetta sosiaalisesta jännittämisestä – Tule kuulolle!

Kaipaatko tietoa sosiaalisesta jännittämisestä? Työskenteletkö nuorten parissa tai onko sinulla sosiaalisesta jännittämisestä kärsivä lapsi, jolloin kaikki tieto kyseisestä aiheesta ja saatavilla olevasta avusta tulee tarpeeseen?

Tervetuloa Teamsin kautta kuulolle 2.12.2021 kello 9.30–10.15, kun Juho Kirvesniemi jännittäjille suunnatusta Sotekin Avittaja-palvelusta ja psykologi Pauliina Soikkeli-Siikonen Onni-hankkeesta keskustelevat sosiaalisesta jännittämisestä. He antavat tietoa ja vinkkaavat, mistä voi saada apua sosiaalisen jännittämisen lieventämiseksi, sekä minkälaiset kotikonstit voivat olla avuksi, mikäli ulkopuolisen avun hakeminen tuntuu hankalalta.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

- ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ -

--------

Koronaviruksesta johtuvat järjestelyt

Avittajan yksilöohjaus ja ryhmätoiminta toimivat tällä hetkellä normaalisti. Tilannetta seurataan ja toiminnassa noudatetaan hallituksen ja viranomaisten antamia suosituksia/rajoituksia.

Kohderyhmä

Avittajan pääasiallinen kohderyhmä on Kymenlaakson alueen nuoret yläkouluikäisistä 29-vuotiaisiin, joiden arkea ja tulevaisuuden suunnittelua rajoittaa sosiaalinen jännittäminen. Toissijaisena kohderyhmänä on alle 30-vuotiaiden parissa työskentelevät työntekijät etenkin opetus- ja kasvatusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Tavoitteet

Sosiaalinen jännittäminen ei rajoita nuoren arkea ja sosiaalisen jännittämisen tunnistaminen helpottuu ja palveluun ohjautuminen nopeutuu.

Toiminta

Avittajassa voi osallistua joko yksilöohjaukseen, ryhmätoimintaan tai molempiin.

Yksilöohjauksen tärkeimmät työkalut ovat altistushierarkian rakentaminen ja altistusharjoitusten tekeminen. Näiden avulla nuori hahmottaa, missä tilanteissa sosiaalinen jännittäminen rajoittaa hänen elämäänsä, ja nuori saa mahdollisuuden tuetusti ja nousujohteisesti altistaa itseään näissä tilanteissa. Altistusharjoitusten avulla tavoitellaan onnistumisen kokemuksia ja itsevarmuuden kasvua. Tämän myötä jännittäminen sosiaalisissa tilanteissa ei yleensä ole enää niin voimakasta ja pitkäkestoista, eikä jännittäminen rajoita nuorta niissä asioissa, joita hän haluaa tehdä tai joista hänen odotetaan suoriutuvan.

Tämän lisäksi Avittajan työntekijät tapaavat nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia ja nuorten huoltajia. Tapaamisilla tavoitellaan sosiaalisen jännittämisen parempaa tunnettuutta sekä tarjotaan menetelmä helpottamaan sen tunnistamista. Tämän toivotaan johtavan siihen, että yhä useampi nuori voisi päästä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuen/avun piiriin. Mikäli työskentelet nuorten parissa ja sinä tai asiakkaasi haluaa kuulla lisää toiminnastamme, ole meihin yhteydessä, niin sovitaan yhteinen tapaaminen.

Avittajan toiminnalla tavoitellaan seuraavia tuloksia

  • Tuloksena nuori oppii tunnistamaan omaa välttämiskäyttäytymistään, oppii altistusharjoitusten käyttämisen työkaluna ja sitä myöten vähentää välttämiskäyttäytymistään.
  • Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset saavat lisää tietoa sosiaalisesta jännittämisestä ja työkalun sen tunnistamisen helpottamiseksi. Tämä parantaa nuorten mahdollisuutta päästä oikea-aikaisesti oikean avun piiriin.

Lisätietoa:

Juho Kirvesniemi, 044 777 0436
Sanna Pelmola, 044 777 0450
Anu Ek, 044 777 0427
Avittajan osoite: Suursaarenkatu 3, 48100 Kotka

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi