Avittaja - Sotek-säätiö sr

Avittaja

Sosiaalisten tilanteiden pelon voittamiseen

Koronaviruksesta johtuvat järjestelyt

Avittajan yksilöohjaus ja ryhmätoiminta toimivat tällä hetkellä normaalisti. Tilannetta seurataan ja toiminnassa noudatetaan hallituksen ja viranomaisten antamia suosituksia/rajoituksia.

Kohderyhmä

Avittajan pääasiallinen kohderyhmä on Kymsoten alueen nuoret yläkouluikäisistä 29-vuotiaisiin, joiden arkea ja tulevaisuuden suunnittelua rajoittaa sosiaalinen jännittäminen. Toissijaisena kohderyhmänä on alle 30-vuotiaiden parissa työskentelevät työntekijät etenkin opetus- ja kasvatusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Tavoitteet

  • Asiakas pystyy tunnistamaan ja vähentämään sosiaalisissa tilanteissa esiintyvää välttämiskäyttäytymistä.
  • Sosiaalinen jännittäminen rajoittaa vähemmän asiakkaan arkea ja tulevaisuuden suunnitelmien toteutumista.
  • Asiakkaan psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky paranee.
  • Nuorten parissa työskentelevät tunnistavat sosiaalisen jännittämisen varhaisemmin ja palveluun ohjautuminen helpottuu ja nopeutuu.

Toiminta

Avittajan toiminta koostuu kaikille asiakkaille tarkoitetusta yksilöohjauksesta sekä kaikille asiakkaille suositeltavasta ryhmätoiminnasta, mikäli asiakkaan elämäntilanne mahdollistaa ryhmään osallistumisen.

Yksilöohjauksen tärkeimmät työkalut ovat altistushierarkian rakentaminen ja altistusharjoitusten tekeminen. Näiden avulla nuori hahmottaa, missä tilanteissa sosiaalinen jännittäminen rajoittaa hänen elämäänsä, ja nuori saa mahdollisuuden tuetusti ja nousujohteisesti altistaa itseään näissä tilanteissa. Altistusharjoitusten avulla tavoitellaan onnistumisen kokemuksia ja itsevarmuuden kasvua. Tämän myötä jännittäminen sosiaalisissa tilanteissa ei yleensä ole enää niin voimakasta ja pitkäkestoista, eikä jännittäminen rajoita nuorta niissä asioissa, joita hän haluaa tehdä tai joista hänen odotetaan suoriutuvan.

Vuonna 2021 kahdeksan viikkoa kestävät ryhmät käynnistyvät 15. helmikuuta ja 26. huhtikuuta. Helmikuun ryhmään ilmoittautuminen tapahtuu Avittajan työntekijä Juho Kirvesniemelle viimeistään 11.2. mennessä. Helmikuun ryhmä järjestetään verkossa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, noin kaksi tuntia kerrallaan. Ryhmässä vahvistetaan itseluottamusta ja löydetään keinoja selvitä jännittävistä tilanteista. Syksyllä toteutettavien ryhmien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin keväällä.

Tämän lisäksi Avittajan työntekijät tapaavat nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia ja nuorten huoltajia. Tapaamisilla tavoitellaan sosiaalisen jännittämisen parempaa tunnettuutta sekä tarjotaan menetelmä helpottamaan sen tunnistamista. Tämän toivotaan johtavan siihen, että yhä useampi nuori voisi päästä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuen/avun piiriin. Mikäli työskentelet nuorten parissa ja sinä tai asiakkaasi haluaa kuulla lisää toiminnastamme, ole meihin yhteydessä, niin sovitaan yhteinen tapaaminen.

Avittajan toiminnalla tavoitellaan seuraavia tuloksia

  • Tuloksena nuori oppii tunnistamaan omaa välttämiskäyttäytymistään, oppii altistusharjoitusten käyttämisen työkaluna ja sitä myöten vähentää välttämiskäyttäytymistään.
  • Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset saavat lisää tietoa sosiaalisesta jännittämisestä ja työkalun sen tunnistamisen helpottamiseksi. Tämä parantaa nuorten mahdollisuutta päästä oikea-aikaisesti oikean avun piiriin.

Lisätietoja:

Juho Kirvesniemi, 044 777 0436
Sanna Pelmola, 044 777 0450
Terhi Salo, 044 777 0497
Avittajan osoite: Suursaarenkatu 3, 48100 Kotka

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi