Yleismielikuva Sotekista hienoisesti edellisvuotta parempi

Yleismielikuva Sotekista hienoisesti edellisvuotta parempi

Sotek-säätiö toteutti alkuvuonna 2024 niin sanotun tunnettuuskyselyn, jonka avulla selvitetään, kuinka tuttuja Sotekin toiminta ja palvelut ovat ihmisille.

Tunnettuuskyselystä saatuja vastauksia käytetään myös säätiön palveluiden ja niistä viestimisen kehittämiseen.

 

Tässä tärkeimpiä nostoja kyselyn tuloksista:

 

 • Sotekin toiminta nähdään yhteiskunnallisesti hyvin tärkeänä:
  • 64 % vastaajista vastasi, että toimintamme on erittäin tärkeää, eli antoi vastaukseksi numeron 10 asteikolla 1–10, jossa 1 tarkoittaa ”ei ollenkaan tärkeää” ja 10 tarkoittaa ”erittäin tärkeää”.
  • Vastausten keskiarvoksi saatiin 9,09.

 

 • Yleismielikuva Sotekista on hienoisesti parempi kuin vuonna 2023. Vuoden 2023 alussa tehdyssä tunnettuuskyselyssä yleismielikuvan tulos oli 7,80 ja nyt tulokseksi saatiin 7,85. Nousua siis 0,05 yksikköä. Asteikkona oli 1–10, jossa 1 = ”erittäin kielteinen” ja 10 = ”erittäin myönteinen”.

 

 • Tutuimpia palveluja ja toimintoja vastaajille olivat:
  • kuntouttava työtoiminta
  • päivä- ja työtoiminta
  • Goodwill®-kierrätysmyymälät

 

 • Vastaajat halusivat selkeästi eniten Sotekin viestivän asiakkaidensa onnistumisista ja poluista työelämään, siitä miten asiakkaat ovat saavuttaneet tavoitteitaan ja menneet elämässään eteenpäin. Sotek onkin aktivoitunut henkilötarinoiden tekemisen suhteen ja niitä on useampia tuloillaan.