Typo-hankkeet tulivat tiensä päähän Sotekilla

Typo-hankkeet tulivat tiensä päähän Sotekilla

ELY-keskuksen rahoittamia, työllistymistä edistäviä työllisyyspoliittisia hankkeita, eli typo-hankkeita, on toteutettu Sotekilla vuodesta 2012 lähtien. Nyt niiden tarina tulee päätökseensä Sotekilla, kun viimeinenkin käynnissä oleva typo-hanke, Uralle, päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Syynä tarinan päättymiseen ovat rahoitukseen ja hankkeen toteuttamisen ehtoihin tulleet muutokset, joiden puitteissa hankkeita ei Sotekilla ole enää tarkoituksenmukaista toteuttaa.

 

Sotekin typo-hankkeiden loppuseminaari järjestettiin 7. marraskuuta Sotek Myötätuulen tiloissa, johon oli saapunut sekä säätiön omaa väkeä, että TE-palveluiden asiantuntijoita.

 

Ensimmäinen Sotekin typo-hanke oli vuonna 2012 alkanut Kunnon Askel. Sen yhtenä painopisteenä oli tarjota terveydenedistämispalveluja, joiden tavoitteena oli saada pitkään työttöminä olleiden työkunto kohenemaan ja näin edistää heidän sijoittumistaan avoimille työmarkkinoille. Hankeasiakkailla oli mahdollisuus muun muassa hakeutua terveysselvitykseen ja työkyvyn arviointiin.

 

‒Kunnon Askelen jälkeen työkykyhankkeet siirtyivät THL:n rahoitettavaksi, pois työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksen alaisuudesta. Jo tuolloin Kunnon Askel -hankkeen aikana tehtiin hyviä huomioita esimerkiksi työkykyyn liittyen: todellinen työkyky saadaan selville vasta todellisessa työssä ja työympäristössä, Sotek-säätiön toimitusjohtaja Marjo Jokipii toteaa loppuseminaarin avauspuheessaan.

 

Muita Sotekin typo-hankkeita ovat vuosien varrella olleet Avain Askel, Uusi Askel, Uralle ja Oma Suunta. Hankkeiden kohderyhmissä on ollut iän osalta vaihtelua, mutta perusajatus on ollut kaikissa sama: edistää pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistymistä sekä vahvistaa työelämävalmiuksia ja -taitoja. Hankeasiakkaat yhdessä hankkeiden yksilövalmentajien kanssa rakensivat itselleen yksilöllisen polun kohti työmarkkinoita tai opiskeluja. Hankkeiden puitteissa on myös kehitetty uusia toimintamalleja asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi ja vahvistettu jo olemassa olleita työ- ja toimintamalleja.

 

‒Tällä hetkellä on bitter sweet -tunne, kun typo-hankkeet tulevat osaltamme päätökseensä, sillä ne ovat olleet tuloksekkaita hankkeita. Tuhannet kiitokset kaikille, jotka ovat hankkeissa mukana olleet. Kaikki ovat tehneet hyvää työtä, Marjo jatkaa.

 

Vuodesta 2024 alkaen ELY-keskus rahoittaa työllisyyspoliittisia hankkeita entistä pienemmällä summalla ja erilaisin ehdoin kuin aiemmin.

 

‒Mahdollisuus on hakea typo-hanketta työhönvalmennusta varten, mikä tarkoittaa asiakkaiden ohjaamista säätiön ulkopuolelle työkokeiluun tai palkkatukityöhön. Hankkeiden tulee olla myös yhteistoimintahankkeita, eli hankkeella pitää olla useampi toteuttajaorganisaatio, Sotek-säätiön kehittämispäällikkö Katri Arvila valaisee.
 

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.


Marjo Jokipiin loppuseminaarin avauspuheenvuoro.
 

Kaksi isoa ja lukuisia pienempiä aikaansaannoksia

 

Päivi Aro on työskennellyt Sotekin typo-hankkeista Uusi Askel- ja Oma Suunta -hankkeissa. Hän puhui loppuseminaarissa yksilövalmennuksesta työllisyyspoliittisissa hankkeissa.

 

‒Säätiön arvot toimivat myös yksilövalmennustyön perustana. Hankkeiden puitteissa on tehty kaksi isoa asiaa: palveluohjausmalli ja muotoiltu yksilövalmentajan työnkuva, Päivi kertoo.

 

Palveluohjausmalli tarkoittaa niin sanottua yhden luukun -mallia, eli asiakkaan tullessa Sotekille hänet otetaan vastaan ja alkukartoituksen jälkeen hänet ohjataan sovittuun palveluun, joka voi olla esimerkiksi työkokeilu jossakin Sotek-säätiön yksikössä.

 

Edellä mainittujen lisäksi hankkeissa on kehitetty muun muassa yksilövalmentajien osaamista ja yksilövalmennuksen prosessia sisältäen esimerkiksi verkostoyhteistyösuunnitelman, Minun tavoitteeni -alkuselvityksen sekä alku-, väli- ja loppuraportti -toimintamallin. Hankkeiden aikana on myös päästy kehittämään ryhmävalmennusta, luomaan sisältöjä Urahuoneeseen sekä tuettu ja edistetty asiakkaiden osaamista esimerkiksi erilaisten koulutusten, kuten työturvallisuus-, uhka- ja vaaratilanne- sekä asiakaspalvelukoulutusten, avulla.

 

Loppuseminaarin yleisössä olleet Goodwillin työvalmentajat kehuivat typo-hankkeiden tekemää työtä kullanarvoiseksi. Myymälän arjessa työvalmentajille ei jää aikaa tarjota asiakastyötekijöille yksilövalmennusta, vaikka he haluaisivatkin asiakasta auttaa, ja tällaisissa tilanteissa typo-hankkeiden yksilövalmennus on tullut hätiin ja tarjonnut asiakkaalle tämän tarvitsemaa tukea ja apua.


Juttu jatkuu kuvan jälkeen.


Päivi Aro puhui Sotekin toteuttamien typo-hankkeiden yksilövalmennuksesta.
 

Loppuseminaarissa esitettiin kiinnostava videokatsaus Sotekin typo-hankkeisiin ja myös sinä pääset näkemään sen tästä:

 

 

Mikäli video ei näy, pääset katsomaan sen TÄÄLTÄ (avautuu uuteen välilehteen).